יוזמה | הגן הדיאלוגי

הגן הדיאלוגי מתבסס על עקרון ההקשבה, ועל הנחת היסוד כי ילדים הם סקרנים ויזמים מטבעם. תכנית העבודה בגן נקבעת תוך משא ומתן בין השותפים השונים (ילדים, חברי צוות והורים), זיהוי תחומי עניין והובלתם על-ידי הילדים, והפעלת כלים המאפשרים לגננת להנחות את הילדים ולא לנהלם.

להמשך קריאה

פרקטיקה: "זמן בזרימה"- למידה בניהול עצמי

"זמן בזרימה" הוא זמן שבו התלמיד בוחר את המקצוע הנלמד (למשל מקצועות שפה וחשבון), הבחירה כוללת את המשימה או הפעילות שבה יתנסה, את צורת הלמידה שלו (בתנועה, ביצירה, באמצעות מחשב, בלמידה בחוברת וכדומה) ואת קצב ההתקדמות שלו. פרקטיקה ביוזמת ״הכיתה כקונספט״

להמשך קריאה

כלי | דיאלוג יצירתי: עבודת חקר שיתופית, תוצר יצירתי ופרזנטציה | רמות ים

מודל "דיאלוג יצירתי" משלב עבודת חקר שיתופית, תוצר יצירתי ופרזנטציה כאשר ההערכה נעשית על פי עקרונות "הערכה חלופית" ומחליפה חלק מבחינות הבגרות.

להמשך קריאה

כלי: תיעוד ורפלקציה של הגננת | יוזמת הגן הדיאלוגי**

הגננת מקליטה או מצלמת את השיח שלה עם ילד.ה . גננת מקשיבה, מאתרת את הצרכים, את הצעדים הבאים ובמקביל מתבוננת ומקשיבה לעצמה לטובת רפלקציה ושכלול יכולת ההקשבה והשיח עם ילדים.

להמשך קריאה

**כלי: שיח פילוסופי | יוזמת הגן הדיאלוגי

שיח המתקיים בין קבוצת ילדים ומבוגר סביב נושאים/ שאלות /סוגיות שעולים מילדים ומסקרנים אותם. השיח הפילוסופי מתקיים על פי כללי שיח ומתוך רצון להזמין ילדים לפתח פילוסופיות.

להמשך קריאה

כלי | בחירה או בריחה-פלטפורמות ללמידה עצמאית | בית הספר הפתוח ״השיטה״, רחובות

שיטה המאפשרת התנסות תלמידים בתהליך קבלת החלטות מושכל ומבוקר, תוך הבנת השלכות הבחירה ולקיחת אחריות על תהליך הבחירה.

להמשך קריאה
סגירת תפריט