29 04, 2019

P.I.E challenge | על מחוזי

2019-06-03T08:14:06+02:00חממופ חיפה, חממופ ירושלים ומנח"י, חממופ תל אביב מרכז, פיתוח שנה 1, תיכון|

שיתוף פעולה עם פרויקט p.i.e challenge לקידום יוזמות שנותנות מענה פרסונלי בתחום של מתמטיקה ברמה גבוהה ( 5 יח"ל). מוסדות חינוך משתתפים: חיפה- עין הים, ת"א - תיכון ע"ש יצחק בן צבי, תיכון אביב, תיכון זומר, שבח מופת, תיכון חדש דרכא, מיתר, תלמה ילין, ירושלים- בויאר, דמוקרטי ע"ש נדב, הניסויי, הרטמן בנות וקשת תיכון.

26 04, 2019

"מגילות" במעגלי הזהות – מגבשים את "מלח הארץ" | מגילות – קליה

2019-04-26T16:02:38+02:00ותיק, חממופ ירושלים ומנח"י, יסודי|

תכנית להעמקת מגוון הזהויות של התלמיד כשהמרכיב המרכזי הוא טיפוח הזהות המקומית, הגברת המעורבות והמודעות לסביבה בה חי.

19 10, 2018

פיתוח צוות שיתופי לעשייה מיטבית בגן הילדים | ת"ת מקור חכמה – בית שמש

2019-05-06T09:47:32+02:00חממופ ירושלים ומנח"י, יסודי, פיתוח שנה 2|

בניית צוות מומחים כמנהיגות קולוברטיבית שיהווה כוח ופוטנציאל משמעותי לשינוי חברתי ומערכתי כדי להצעיד את מערכת הקדם-יסודי במחוז החרדי למצוינות.

18 10, 2018

יהדות ארץ ישראלית | ישיבה מדעית – מעלה אדומים

2019-03-16T18:53:29+02:00ותיק, חט"ב, חט"ע, חממופ ירושלים ומנח"י|

מודל העוסק בפיתוח וטיפוח זהות יהדות ארץ ישראלית (ציונית דתית) אצל כל תלמיד, באמצעות עיסוק המשלב עשיה בית ספרית הוליסטית.

18 10, 2018

מישהו לרוץ איתו – חניכה אישית | ישיבת נחשון – נחם

2019-03-16T18:53:29+02:00חט"ע, חממופ ירושלים ומנח"י, פיתוח שנה 2|

הטמעת שפת האימון בישיבה והכנת התלמידים למחר. התלמידים ייצרו פריצות דרך בחייהם העכשוויים וינסחו חלום וחזון עם מפת דרכים ברורה.

9 10, 2018

פדגוגיה לשייכות ושותפות | זיו ומרקס – ירושלים

2019-03-16T18:54:18+02:00חממופ ירושלים ומנח"י, יוזמת חממופ, פיתוח שנה 2, תיכון|

מערך לשיפור אקלים בית הספר הכולל מפגשי בוקר שבועיים לתלמידים ולצוות, התייחסות למרחב, הטמעת כללים וכלים ליצירת תחושת שייכות ובטחון.

29 09, 2018

אסטרטגיות בתנועה | יהודה הלוי, מנחת השלום ע"ש רבין – ירושלים

2019-06-03T18:20:11+02:00חממופ, חממופ ירושלים ומנח"י, יסודי, פיתוח שנה 2|

תפיסה חינוכית הרואה בגוף הפיזי חלק בלתי נפרד מתהליכי למידה, יצירתיות וההתנהלות היומיומית בבית הספר.