10 05, 2019

תמרת אלזייתון ולדורף | שפרעם | חינוך אנתרופוסופי

2019-05-16T21:33:17+02:00יסודי, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: ביה"ס האנתרופוסופי הערבי היחיד בישראל ובעולם. סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי ביה"ס מכוונים לתת תשובה לשלב ההתפתחותי בו נמצא הילד, הרואה את התקופות השונות של הילדות (כמו גם של האדם בכלל) כנבדלות זו מזו ודורשות התייחסות שונה בכל שלב.

20 01, 2019

תקוות יעקב | שדה יעקב

2019-05-16T21:40:16+02:00חט"ב, חט"ע, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: ישיבה תיכונית שמהווה בית עבור מגוון תלמידים. אנו מאמינים בחינוך דיאלוגי, עידוד יוזמות והובלת תלמידים מתוך אמון ושיח מתמיד. ליבת העשייה בישיבה היא הפעילות החברתית הרחבה, שדרכה נוצר כר פורה להתפתחות אישית ואחריות חברתית, בד בבד עם שאיפה למצוינות לימודית וערכית.

15 01, 2019

גן ניצן | ניר דוד

2019-05-16T21:40:52+02:00גן ילדים, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: ארכיאולוגיה בגן הילדים, חקר העבר למען המחר, דרך למידה חווייתית במרחבי למידה שונים המאפשרים ללומדים להרכיב ולפרק מידע ואף לבנות מידע חדש. הלומדים קושרים קשרים עמוקים למקום ולקהילה שלהם.

15 01, 2019

נופים | מגדל העמק | למידה מבוססת פרויקטים, חקר ובחירה

2019-05-16T21:35:48+02:00יסודי, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: למידה משמעותית ומעוררת השראה, הפותחת בפני התלמידים נתיבים חדשים: למידה מבוססת פרויקטים (PBL). אנו מאפשרים למידה אחרת ושונה למידה המותאמת למאה ה-21, רלוונטית ומאפשרת לילד להביע את הפוטנציאל הטמון בו.

15 01, 2019

גן שושנים | קצרין

2019-05-16T21:35:49+02:00גן ילדים, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: השימוש במצלמה ככלי חינוכי אמנותי ותיעודי, שזור בעשייה בגן ומזמן לילדים אפשרות להרגיש, לחשוב, לשאול שאלות ולקבל הרבה ביטחון ביכולתם להוציא מהכוח אל הפועל תפוקה צילומית ממשית.

9 01, 2019

גן כרמלי | כרמיאל | צלילים מספרים

2019-05-16T21:35:50+02:00גן ילדים, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: שימוש בסיפורים בנוסף לכלי נגינה ויצירות מוזיקליות. הילדים נחשפים במהלך השנה לסיפורים אשר באמצעות דיאלוג ומיומנויות נוספות בתיווך הגננת, הם מחברים להם איור מוזיקלי, כלים ויצירות מוזיקליות אשר ינגנו וילוו את הדמויות בסיפור.

1 01, 2019

יסודי ג' | בענה

2019-05-15T23:58:46+02:00יסודי, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: למידה בכיתה הטרוגנית, באשכולות: שפות, תרבות ומדעים בלמידה דו-גילאית ואינטרדיסציפלינרית. האשכול נלמד במשך 2 ש"ש ע"י שלוש מורות במרחב הלמידה בו זמנית, הלמידה מותאמת לרמות שונות ולסגנונות למידה שונים.

1 01, 2019

יסודי ב' | חורפיש

2019-05-16T21:35:53+02:00יסודי, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: בית ספר קהילתי, כאשר הקהילה שותפה ופעילה ברמות התכנון, הביצוע וההערכה של התהליכים הבית ספריים, שילוב המסורת והקדמה. השנה פעלנו לבניית חזון חדש וטיפוח הזהות הדרוזית תוך שזירת המסורת והקדמה.

1 01, 2019

במעלה | טבריה

2019-05-16T21:35:54+02:00חט"ב, חט"ע, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: בית הספר מטפח אדם בעל ערך ומשמעות דרך בניית תמונת עתיד מכוונת קריירה. אדם הצופה אל עבר עתידו מייצר לעצמו הווה משמעותי והופך מנהיג חייו ובתוך כך מנהיג למידתו. התהליך מתרחש בשלושה מעגלים משיקים: אדם (העצמה על פי ציר פיתוח), בית ספר (מרחבים להעצמת חוזקות אדם ולמידה מוטת עתיד), קהילה (הפיכת הקהילה לשדה לימודי רחב ומיזמים משותפים).

1 01, 2019

נחשוני החולה | יסוד המעלה

2019-05-16T21:34:28+02:00יסודי, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: בי"ס מקשי"ב - (מ)עצים, (ק)בלה, (ש)ייכות/(ש)יח, (י)דע והישגים, (ב)חירה. בונה ומפתח כלים להזדמנויות לדיאלוג המאפשר הכלה והקשבה בתוך קהילת ביה"ס, שיח משמעותי ולא משמעתי.

1 01, 2019

גן איילות | טבריה | המשחק? גלה אותי!

2019-05-16T21:34:28+02:00גן ילדים, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: מודל המשחק "גלה אותי" מזמן מרחבי משחק פתוחים בכל איזורי הגן, המאפשרים ומעודדים התנסויות מגוונות של יוזמה, בחירה, ביטוי אישי ואינטראקציה חברתית. הילד המשחק בוחר את סוג ואופן המשחק על פי כללי גן בסיסיים, ומפתח יכולת להמצאת רעיונות ומשחקים חדשים.

1 01, 2019

אשכול גנים ילדי הטבע | כפר מנדא

2019-05-16T21:35:55+02:00גן ילדים, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: מוסד המאמין בלמידה מהטבע ובחיים בטבע, אנו מאפשרים לילדי הגן לשהות שעות רבות בטבע, להתבונן בו באופן יסודי וכך לגלות אתגרים החבויים בטבע. הילדים יהפכו חקרניים ויצירתיים בפתרון בעיות בחיי היום יום תוך אימוץ תחום הדעת ביומימקרי.

1 01, 2019

מרכז חינוכי טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים | טבריה | מומחיות בקידום תלמידים לקויי-שמיעה

2019-05-16T21:33:30+02:00גן ילדים, חט״ב, חט״ע, יסודי, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: ארגון ייחודי המעניק מגוון מענים רב-מקצועיים לכל תלמידי המחוז עם לקות שמיעה כלשהי, בכל רצף המסגרות בגילאים 3-21, תוך חבירה לשותפים לקידום התלמיד: בי"ס, הורים וקהילה.

1 01, 2019

רגבים בעמק | טירת צבי | תוכנית חקלאית חינוכית

2019-05-16T21:34:29+02:00חט״ע, מחוללי חדשנות, רשת: צפון|

על קצה המזלג: אצלנו ברגבים התלמידים עובדים בשעות הבוקר בעבודה חקלאית משמעותית ודורשת, ובשעות הצהריים לומדים לימודי תיכון לקבלת תעודת בגרות מלאה ולימודי העשרה ורוח.