9 10, 2018

הזמנה להצטרפות מוסדות חינוך למעבדת חילוץ תכניות חינוכיות המקדמות הכלה של תלמידים – תשע"ט

2019-02-19T17:41:52+02:00הכלה, קול קורא|

הזמנה זו קוראת למוסדות חינוך, שהתנסו בשנים האחרונות בפעילות חינוכית המקדמת הכלה והשתלבות של תלמידים בבתי הספר, להגיש את מועמדותם למעבדה שמטרתה חילוץ והמשגה של תכניות ומודלים הנותנים מענה מתאים לצרכים המגוונים של תלמידים בכיתה המכילה.

1 10, 2018

קול קורא לתקצוב רשויות מעת הצטרפותן לתכנית מרחבי חינוך – תשע״ט

2019-02-19T17:43:48+02:00הבזק ידע, קול קורא|

קול קורא לתקצוב רשויות מעת הצטרפותן לתכנית מרחבי חינוך - אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית - תשע"ט

1 10, 2018

קול קורא: תקצוב פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד – תשע"ט (חממו"פ)

2019-02-19T17:49:45+02:00הבזק ידע, קול קורא|

קול קורא לתקצוב בעלויות על מוסדות חינוך עבור פיתוח מוצרי חינוך מוטי עתיד - שנה"ל תשע"ט (חממו"פ).