1 02, 2017

למידה רבודה בסביבה משתנה: במעגל ההשפעה מן המציאות אל הלומדים ומהם אל הקהילה

2017-02-09T09:33:26+02:00חקר מקרה, טכנולוגיה, מגזין 1, קהילה, רשתיות|

מודל וחקר אירוע: מערכת החינוך נאבקת להישאר חסינה מפני המציאות המאיימת להשתלט עליה אך ישנם בתי ספר, שהתמזגות עבורם היא דרך ההישרדות הטובה ביותר. כל זעזוע מחיה אותם ומתורגם להזדמנות להשתפר.

24 12, 2016

תהליך של שיפור מתמיד במרחבי החינוך העירוניים – פוקוס על הרשתיות

2017-03-26T13:25:13+02:00חדשנות במרחב העירוני, כלי, מגזין 2, רשתיות|

התפיסה המעצבת את מערכת החינוך היום היא של מרחבי חינוך עירוניים, שמרכיביהם שותפים לחזון חינוכי אחד. מרחבים אלה, מטבעם, הם פחות היררכיים ויותר מוכווני רשת. משמע, מוכווני שיתוף פעולה עם גורמים שונים בסביבה שבה הם פועלים.

1 03, 2016

חינוך 2.0: מפרדיגמת הפרמידה אל פרדיגמת הרשת

2017-03-25T20:47:03+02:00מגזין 2, מגמת עתיד, מודל השפעה, רשתיות|

חינוך 2.0 הוא השער אל "אמנות שיתופי הפעולה" – בכיתה, בבית ספר, בעיר, בארץ ובעולם. חינוך 2.0 הוא המענה לתקופה של שינוי פרדיגמה. אין מדובר על חיזוק הפרדיגמה הקודמת (פרדיגמת הפירמידה) המכינה את תלמידיה לקראת חיים בעבר, אלא בהקמתה של פרדיגמה חדשה (פרדיגמת הרשת) שתוביל את תלמידינו לחיים בחברה העתידית. זו המתעצבת בימים אלה מול עינינו.

4 03, 2015

מאסטר שף: יוצקים את אבני הבניין של רשת מרכזי חדשנות לחינוך בישראל

2018-10-06T05:12:47+02:00אירוע שהסתיים, דוגמאות וחקרי אירוע, הבזק דף הבית, הבזק ידע, השתתפות, התנעה, מגזין 2, מודל השפעה, רשתיות|

כיצד יוצרים מכפילי הכח המגבירים את השפעתם של עשרות מסלולי היזמות והפיתוח, מאות המיזמים ואלפי היזמים הפועלים במערכת החינוך הישראלית? אחד מכיווני הפעולה המתוכננים בימים אלה הוא רשת של מרכזי חדשנות. בסדנת תכנון שנערכה בסוף 2016 החלו בעלי עניין ממגוון מגזרים, ארגונים, דיסציפלינות ודורות ליצוק את אבני הבניין של מרכזים אלה.

4 03, 2015

שיתוף חוצה מגזר— אסטרטגיה יוצרת ערך. מודל ואירוע הקואליציה הלאומית ״5 פי 2״

2017-03-23T21:54:31+02:00חקר מקרה, מגזין 2, מודל השפעה, רשתיות|

ממקרה הבוחן של החינוך המדעי-טכנולוגי והקמתה של היוזמה הלאומית "5 פי 2", נוכל ללמוד שהיישום של האסטרטגיה לשיתוף פעולה חוצה מגזר על בסיס ערך משותף מאפשר יצירה של פלטפורמה רחבה ושל תנועה רחבה, שמושכת תשומת לב הן מצד המערכת הציבורית – הממשלה – והן מצד האקוסיסטם הרלוונטי במטרה להשיג את המטרות שהוגדרו במפת הדרכים ארוכת הטווח.