כלי: משוב של ילדים | יוזמת הגן הדיאלוגי

האם תרצו שילדים יתייחסו לעשייה של חבריהם, האם תרצו לשלב למידה מעמיתים?

אפשרו להם להתנסות במתן משוב.

הגננת מולי: אתם אוהבים לקבל משוב?

ילד: כן

מולי: למה?

ילד: כי זה כמו מעשים טובים על מה שעשינו.

מתוך שיח עם שניים מילדי גן רקפת מקיבוץ נאות מרדכי

על קצה המזלג

מה זה משוב של ילדים?

כלי תכנוני , המאפשר לילדים לתת ולקבל משוב שאינו שיפוטי מקבוצת השווים על פעילות שהנחו במטרה ללמוד להיבנות ממנו. הגננת אף היא נותנת משוב ומשמשת כמודלינג למתן משוב שכזה.

המטרה

לאפשר לילד לתת ולקבל משוב עמיתים שאינו שיפוטי כדי לשכלל את מיומנות ההקשבה, הפרואקטיביות והרפלקציה.

התפיסה

למדנו כי ילד המתנסה במתן וקבלת משוב  בהנחייה של מבוגר, לומד להביע דיעה, להתייחס לדברי האחר, לפרגן ולהוקיר לעשייה של חבר.ה. 

מתי הכלי מתאים לשימוש

  • התאמה לשלב חינוך
  • מתי כדאי להשתמש בכלי
    הכלי מתאים לשימוש בגני ילדים. בכל עיתוי שבו ניתן לשתף את הילדים במעשה החינוכי, בדגש על למידה וקבלת החלטות בגן סביב תכנים מזדמנים, עונות השנה, חגים, כללים להתנהלות במרחבים או בפעילויות ונושאים בשגרת הגן.​