שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למידה בימי קורונה

אם זה לא יהיה פשוט זה פשוט לא יהיה | מגשימים, רמלה

בית ספר צומח ללקויות תקשורת המנגיש תכנית פשוטה, מוסמלת ואישית.

תכנון למידה

בבית ספר לחינוך מיוחד יש צוות מקצועי רב : מחנכות הכיתה, מורים מקצועיים, צוות פרא-רפואי. כל מחנכת יצרה תבנית למערכת שעות שבועית  כיתתית שכללה "מפגש בוקר, מקצועות הליבה , שיעורי מורים מקצועיים, קבוצות טיפול שונות. מחנכות הכיתה היו אחראיות להכנת משימות במקצועות הליבה, מורים מקצועיים וצוות פרא-רפואי היו אחראים על שיעורים וקבוצות שלהם.

נציין, כי ממערכת השעות הכיתתית נגזרה תכנית לימודים אישית לכל תלמיד . משמעות הדבר – מחנכות וצוות בין מקצועי הכין משימות בהתאם לשלוש רמות יכולת, על בסיס מאפייני התלמיד.

 

תכנית לימודים כיתתיתאישית לשעת חירום תלמידי כיתה א-1

תכנית לימודים אישית (נוספת) לשעת חירום תלמידי כיתה א-1

סדירויות

hidethisfield

פדגוגיה

עקרון מוביל בעשייה "אם זה לא יהיה פשוט- פשוט זה לא יהיה"

עבודת הצוות התמקדה בהנגשת משימות לימודיות לשימוש עצמאי, ארגון למידה ופנאי של התלמידים, ליווי הורים.

במהלך שבוע הראשון הבחנו בכך, שיש קושי רב בביצוע משימות לימודיות שנשלחות לתלמידים עקב קשיים בציוד בבית – מחשבים, מדפסות, טאבלטים, וכי הכלי הכי נגיש לתלמידינו וגם מורים- הינו הסמרטפון.

מתוך הנחה זו הוחלט להחליף דפי עבודה שנשלחו לפעילויות דיגיטליות שהתלמידים יצליחו לבצע מטלפון של הורה ובאופן עצמאי.      פעילויות הנגשו בעזרת מערכת שעות מוסמלת מקוונת דיגיטלית.

דוגמאות:

הותאמו חומרי למידה ופעילויות שונות תוכניות סנסוריות יישימות ומוחשיות (נמצא בתיקיה הארצית המשותפת), הכנת סדר יום מוסמל עבור כלל תלמידי בית הספר סדר יום מוסמלמגשימים
(נמצא בתיקיה הארצית המשותפת),
פתיחת 27 חשבונות חינמיים לתלמידים ב TINYTAPP +מעקב אחרי התקדמות התלמידים.

"הזמנה לשעת סיפור משפחתית" – הדרכה להורים כיצד לקרוא ספר הדרכה להורים לקראת שעת סיפור מוסמלקלינאית תקשורת מיכל שכטר (נמצא בתיקיה הארצית המשותפת).

בניית מאגר תוכן מוסמל בענן הבית ספרי.

הקמת מאגר סיפורים מוסמלים בנושא הנגיף באתר הבית ספרי.

הפקת אוגדן בנושא להפצה לתלמידים ומורים אחרים

אוגדן חומרים מוסמלים תתח לשעת חירוםמגשימים רמלה

הדרכת שפה להורי הילדים המקסימים של בי"ס מגשימיםקלינאית תקשורת מיכל שכטר

מערכת שעות שבועית אישית מונגשת לתלמידים והורים

חוברת עבודה מוסמלת שפה לפי שיטת "יש לי סוד".

נוסף הוכנו סרטוני הדרכה להורים על שימוש במערכת.

בית ספר "מגשימים" ללקויות תקשורת נרגש להציג:  "תכנית לימודים מונגשת ומקוונת"===>>

קשר אישי וחברתי

hidethisfield

פתרונות טכנולוגיים

hidethisfield

מודלים חדשים באתר

משחקים ומודעות חברתית | נווה מדבר

משחק מודעות חברתית בשיעור חינוך המקוון שלך!
מורים/ות יקרות,
משפחת B-Friend יקרה!
בימים אלו שאתם מלמדים בלמידה מרחוק
משחקים חברתיים מקוונים שתוכלו לשחק עם התלמידים בשיעור הם בסיס ליצירת תקשורת.

מדוע משחק חברתי?
משחק מודעות חברתית נועד לפתח את החשיבה והתפיסה החברתית של התלמידים
בזמנים אלו שהתלמידים בבית ואינם יוצרים תקשורת חברתית באופן פיזי.
האימון של המיומניות החברתיות אפשרי דרך יצירת תקשורת מיטבית עם האחים/יות. ואימון התפיסה החברתית.
במשחק זה נעשה זאת!

הורים מתחברים ומודעים B-Friend

בתקופה זו שנדרש מכולנו להתעלות מעל ההרגלים הטבעיים ולהתמודד עם מציאות לא פשוטה.

 מצאנו לנכון להכין להורים שמתמודדים עכשיו כפליים, כלים פרקטיים להתמודדות בתוך הבית.

 ב"מפגש כלים להתמודדות בבית עם ילדים שוני צרכים"