שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למידה בימי קורונה

מרחבים, פרדס חנה

שומרים על קשר ומסגרת לימודית וממשיכים לקדם תכניות עתידיות

תכנון למידה

רציונל:

הסגנית ואני בנינו שלד של תכנון שכבתי – התכנון כלל מפגש וירטואלי של מחנכת עם תלמידיה בתחילת ובסוף היום.

בכל יום נקבע כי יש לתת משימה לימודית  בשפה ובמתמטיקה.

ומשימה נוספת באחד מתחומי הדעת שאינם ליבה- תנ"ך, חנ"ג וכו'.

לכל אחת מתחומי הליבה הוגדרה מורה אחראית אשר תפקידה להחליט יחד עם מקבילתה על משימה או מספר משימות לפי רמות והיא אשת הקשר (OWNER) מול צוות ההנהלה. לדוגמה : שלי הינה אחראית שפה בשכבה ג'. בהיוועצות עם המורה המלמדת בכיתה השנייה הן החליטו על משימה בתחום הדעת. באופן זה, נשמר הקשר והשיח המקצועי בין המורות.

מורי שילוב : בנו משימות מותאמות לילדי השילוב ושלחו להורים.

סדר יום ללמידה מרחוק

בוקר טוב- בכל יום בשעה 9:00 נפתח את הבוקר עם שליחת טופס "מה נשמע?"  ופעילות נחמדה שהמחנכות תצרפנה לטופס או שתשלחנה לתלמידים דרך המדיה. בשעה 11:00 נבדוק נוכחות לפי מילוי הטופס ונציין לפנינו.

סיכום יום- בכל סוף יום, בשעה 12:45 נשלח לתלמידים טופס נוסף של סיכום יום (ממה הכי נהנית היום? איך עבר היום? איזו משימה נהנית/לא לבצע? וכדומה..). בשעה 15:30 נבדוק מי ענה.

בשעה 15:45– המחנכות תמלאנה את הטופס שרוית שלחה על מנת שנתעדכן בכמה ילדים נכחו, ביצעו את המשימות.

בין הבוקר טוב לסיכום היום על התלמידים לבצע 3 משימות לימודיות לפי ההסבר מטה.

 

בניית תכנון שבועי מקוון

התכנון המקוון נשלח בקובץ שיתופי לכל זוג מחנכות בשכבה.

התכנון יהיה משותף לשתי הכיתות יחד.

מחנכות א-ב תמלאנה את התכנון בשיתוף פעולה.

כל זוג מחנכות תשלחנה את התכנון שלהן בקובץ משותף למורות המקצועיות שמוזנות במערכת שבקובץ ויחד הן תמלאנה את התכנון.

ניתן לשייך משימות, לשלוח דף עבודה (התלמידים יעתיקו את התרגילים או השאלות על דף וישלחו לכן תמונה עם התשובות), יצירה בהתאם לחומר הנלמד/ ציור/ משימת כתיבה/ שליחת סרטון הקנייה וכדומה…

בכל יום עליכן להכניס משימה אחת בשפה ומשימה אחת במתמטיקה (כשמשימה בגאומטריה תהיה פעם אחת בשבוע).

פעם בשבוע תבצענה הקנייה בתחומי הליבה.

מורות מקצועיות יזינו את המשימות לפי המינון בתכנון ששלחתי.

  • ( Pdfעל כל מחנכת לשלוח לתלמידיה את התכנון בפורמט אחר (וורד/ד

עד היום בערב ובשבוע הבא עד מוצ"ש.

 

zoomבכיתה הוורטואלית- בכל יום בשעה 13:30 נפגש לשיח קצר מסכם יום באופן מקוון ב

המפגש יערך כחצי שעה. באחריות כל אחת מהצוות להיות נוכחת.

 

ריקי תכנון שבועי למידה מרחוק שכבה ו

סדירויות

  • מפגש וירטואלי קצר עם כל הצוות אחת ליום בשעה 13:30 למשך כחצי שעה לסבב מה נשמע ותובנות. בהתאם לכך קבענו כי בשל קריסת אתרי התוכן חשוב לבנות משימות באתרים שונים.

    סדירות ייחודיות ששווה להכיר:

  • ממשיכים לקדם משימות לטווח ארוך שנקבעו כגון: יצירת עיתון מקוון ושינוי פורמט התעודה.

 

 

פדגוגיה

hidethisfield

קשר אישי וחברתי

  • ישיבת הנהלה מצומצמת יחד עם הסגנית והיועצת למיפוי התלמידים המדאיגים והילדים בסיכון.
  • הוחלט כי היועצת תנחה את המחנכות ליצור קשר אחת לשבוע והיועצת אחת לשבוע.

פתרונות טכנולוגיים

hidethisfield

מודלים חדשים באתר

משחקים ומודעות חברתית | נווה מדבר

משחק מודעות חברתית בשיעור חינוך המקוון שלך!
מורים/ות יקרות,
משפחת B-Friend יקרה!
בימים אלו שאתם מלמדים בלמידה מרחוק
משחקים חברתיים מקוונים שתוכלו לשחק עם התלמידים בשיעור הם בסיס ליצירת תקשורת.

מדוע משחק חברתי?
משחק מודעות חברתית נועד לפתח את החשיבה והתפיסה החברתית של התלמידים
בזמנים אלו שהתלמידים בבית ואינם יוצרים תקשורת חברתית באופן פיזי.
האימון של המיומניות החברתיות אפשרי דרך יצירת תקשורת מיטבית עם האחים/יות. ואימון התפיסה החברתית.
במשחק זה נעשה זאת!

הורים מתחברים ומודעים B-Friend

בתקופה זו שנדרש מכולנו להתעלות מעל ההרגלים הטבעיים ולהתמודד עם מציאות לא פשוטה.

 מצאנו לנכון להכין להורים שמתמודדים עכשיו כפליים, כלים פרקטיים להתמודדות בתוך הבית.

 ב"מפגש כלים להתמודדות בבית עם ילדים שוני צרכים"