שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

למידה בימי קורונה

רעות, מ.א. מנשה

בית ספר במודל מו"פ - מתכנן, מתנסה ומשפר תוך כדי תנועה

תכנון למידה

צוות ההנהלה מייצר מבנה למידה אחיד לכל בית הספר (רצועות של תוכן והפגות) וכל שנתון בונה תכנים בהתאם. המבנה יצר שקט, פניות ומיקוד של כלל הצוותים החינוכיים וסייע לתת מענה פדגוגי ופסיכופדגוגי.

מבנה המערכת כולל מפגש כיתתי חברתי כל יום ב- ZOOM ובנוסף מפגשים עם מורות מקצועיות 1-2 פעמים בשבוע לכל מקצוע.

בשאר הזמן מושם דגש על משימות ומטלות קבוצתיות (שהתלמידים נפגשים וירטואלית ומשלימים ביחד).

בתוך המערכת יש שעות בהם ילדים מלמדים ילדים – מודל שעבד בשגרה ומופעל גם בחרום.

כל יום נפתח בשאלון מה נשמע, ממשיך בשתי יחידות לימודיות ומשימת הפגה וניתן דגש על הגיוון ועל ריחוק מהמסכים (שלא יהיו כל היום מול מחשב).

 

תכנון שבועי ללמידה מרחוק פלפל 29.3-3.4 .docx (2)

סדירויות

בית הספר מתנהל כחידת מו"פ בחירום – קבוצת הנהלה נפגשת פעמיים בשבוע והמטרה לשמוע, להסיק מסקנות, לחשוב ולתכנן קדימה.

לדוגמא: המערכת בשבוע הראשון נבנתה עם רצועות למידה קבועות, לאחר שבוע נאספו פידבקים בבית הספר ולאחר מכן הוחלט לשנות את המודל ללמידה גמישה מבוססת בחירה המאפשרת בשכבות הגבוהות (ד'-ו') בחירה של התלמידים לסדר לעצמם את המערכת כאשר המשימות נתונות, לצד חובות כמו השתתפות בשיעורי ZOOM מסוימים.

דוגמא נוספת: סדירות סוף יום שילדים ממלאים איך עבר היום ירדה מיומיום לפעמיים בשבוע לאחר ניתוח הממצאים ובחירת הצורך מול העומס והתועלת עם התלמידים והמורות.

 

פיתוח מיומנויות טכנולוגיות בצוות אחראית המחשוב מציעה כלים טכנולוגיים ללמידה יעילה והמורים משתבצים להדרכות והתנסויות במהלך השבוע כדי להתמקצע על כלי העבודה הדיגיטליים ובנוסף נבנות יחידות למידה לאחרי חג הפסח.

פדגוגיה

 

התכנים נבחרים בפינצטה מתוך מחשבה ללמד את האבנים הגדולות.

מבחינת ההערכה – בית הספר פיתח מודל מעגלי הערכה הכוללים שיחות אישיות להתקדמות וידע שניתן לממש גם מרחוק.

ההערכה הינה תהליך המתחיל מהצבת יעדים אישיים, חברתיים ולימודיים, בתמיכה של מחנכים ומורי מקצוע, בשילוב שיחות אישיות ומילוי מעגלי הערכה שוב ברמה הלימודית החברתית והאישית. הרעיון הוא שככל שנכיר את עצמינו נוכל להבין על מה נרצה לעבוד, מה נרצה לשפר ומה לשמר, מה לשנות ומה לחדש והראיה היא מהמקום של הצמיחה מתוך החוזקות.

קשר אישי וחברתי

hidethisfield

פתרונות טכנולוגיים

hidethisfield

מודלים חדשים באתר

משחקים ומודעות חברתית | נווה מדבר

משחק מודעות חברתית בשיעור חינוך המקוון שלך!
מורים/ות יקרות,
משפחת B-Friend יקרה!
בימים אלו שאתם מלמדים בלמידה מרחוק
משחקים חברתיים מקוונים שתוכלו לשחק עם התלמידים בשיעור הם בסיס ליצירת תקשורת.

מדוע משחק חברתי?
משחק מודעות חברתית נועד לפתח את החשיבה והתפיסה החברתית של התלמידים
בזמנים אלו שהתלמידים בבית ואינם יוצרים תקשורת חברתית באופן פיזי.
האימון של המיומניות החברתיות אפשרי דרך יצירת תקשורת מיטבית עם האחים/יות. ואימון התפיסה החברתית.
במשחק זה נעשה זאת!

הורים מתחברים ומודעים B-Friend

בתקופה זו שנדרש מכולנו להתעלות מעל ההרגלים הטבעיים ולהתמודד עם מציאות לא פשוטה.

 מצאנו לנכון להכין להורים שמתמודדים עכשיו כפליים, כלים פרקטיים להתמודדות בתוך הבית.

 ב"מפגש כלים להתמודדות בבית עם ילדים שוני צרכים"