כלי | דיאלוג יצירתי: עבודת חקר שיתופית, תוצר יצירתי ופרזנטציה | רמות ים

Screen Shot 2019-11-18 at 12.48.27
מודל "דיאלוג יצירתי" משלב עבודת חקר שיתופית, תוצר יצירתי ופרזנטציה כאשר ההערכה נעשית על פי עקרונות "הערכה חלופית" ומחליפה חלק מבחינות הבגרות.

"התמודדות ברמת תובנה בוגרת ואקדמית – שילוב של יצירתיות, קשב ומסקנות תמציתיים ברמה גבוהה"

מבקרת בבית הספר

תיאור הכלי על קצה המזלג

מודל "דיאלוג יצירתי" משלב עבודת חקר שיתופית, תוצר יצירתי ופרזנטציה כאשר ההערכה נעשית על פי עקרונות "הערכה חלופית". בבית הספר מתקיימת למידת חקר החל מכתה ז' ועד לכתה יב'.

חלק מבחינות הבגרות מבוצעות על פי אותו מודל ובזה כוחו של השינוי.

בתוצר היצירתי באים לידי ביטוי חיבורים של תחומי דעת שונים ושל רעיונות שעלו בעבודת החקר השיתופית.

התוצר היצירתי מבטא אמירה מטאפורית חדשה המביאה לידי ביטוי תובנה של נושא החקר על פי קריטריונים מוגדרים מראש. בסופו של התהליך התלמידים מציגים את תוצריהם בפני קהל מעורב (מורים, הורים, תלמידים מבקרים ממשרד החינוך ואורחים נוספים על פי החלטת ביה"ס).

המטרה

מטרתנו להוביל את תלמידינו למודעות עצמית-סביבתית שתאפשר להם לממש את הפוטנציאל הטמון בהם, להעמיק ולחזק את רמת השלווה והחוסן הפנימי.

התפיסה

הדרך הלימודית מבוססת על דיאלוג שמקיימים התלמידים בינם לבין עצמם ובינם לבין מוריהם, מומחי תוכן ומקורות למידה מרובים. העקרונות המנחים את הלמידה מתבססים על כך, שתלמידים צריכים להבנות את הידע שלהם בכוחות עצמם ולא להסתפק בכך שהמורים "מעבירים" להם ידע.

פעולות 

 • דיאלוג יצירתי במהלך כל שנות הלימודים
  בשנות התיכון התלמידים עושים בין 2 ל-6 דיאלוגים, כאשר כל דיאלוג נמשך כ-3 חודשים. בכיתות ז- ט: נבנות בעיקר מיומנויות עבודת החקר, בחטיבה העליונה נוספת המיומנות הקשורה למקצוע עצמו. על פי ההסכם עם כל מפמ"ר (מפקח ראשי של מקצוע במשרד החינוך), ממירים חלק מבחינת הבגרות לדיאלוגים. במקרה זה הדיאלוגים נבדקים על ידי בוחן חיצוני של משרד החינוך. בערבית למשל ניתן לעשות 2 דיאלוגים שיחשבו כ-4 נקודות מתוך 5 הנקודות
 • דיאלוג יצירתי בחטיבת הביניים
  בכיתות ז- ט: נבנות בעיקר מיומנויות עבודת החקר.
 • דיאלוג יצירתי בחטיבה העליונה: המרת חלק מבחינות בגרות לדיאלוגים
  בחטיבה העליונה נוספת המיומנות הקשורה למקצוע עצמו. על פי ההסכם עם כל מפמ"ר (מפקח ראשי של מקצוע במשרד החינוך), ממירים חלק מבחינת הבגרות לדיאלוגים. במקרה זה הדיאלוגים נבדקים על ידי בוחן חיצוני של משרד החינוך. בערבית למשל ניתן לעשות 2 דיאלוגים שיחשבו כ-4 נקודות מתוך 5 הנקודות
 • השלב הראשון - חיפוש ועיבוד הידע | חלוקה לקבוצות, בחירת נושא, רכישת מיומנויות חקר תוך שימוש בכלים דיגיטליים שיתופיים
  התלמידים בוחרים וחוקרים בקבוצות של 2-4 תלמידים בכל קבוצה, שאלה הקשורה לחומר הלימוד במקצוע הרלוונטי. על מנת לענות על שאלת החקר, הם בודקים מקורות מידע מגוונים כגון ספרות מקצועות, שיחות עם מומחים, אמנים, חיפוש חומרים באוניברסיטאות ובתי חולים. רק חלק מחומר הלימוד מועבר על ידי המורה שהופך למורה מנחה במקום מורה מלמד.
 • השלב השני - ייצוג הידע בדרכים יצירתיות | התלמידים כותבים את עבודת החקר על פי כללים אקדמיים ולקראת סוף התהליך מסיקים מסקנות ומתייחסים לתובנות הנוגעות לדרך בה העבודה השפיעה עליהם.
  הם מתבקשים להביע את המסקנות והתובנות שלהם בדרך יצירתית: "שיפתחו את הקופסה לאחר שהעבודה כתובה ויביעו תובנה דרך הצגה, ציור או שיר. זה יכול להיות באמצעות רעיון קטן ומבריק". על תוצר: "אנחנו רוצים שיחשבו על עוד דרך חוץ מהדרך המקובלת, הנדושה לעתים. המטרה : להרגיל את התלמידים לבצע תהליך של חשיבה על חשיבה, שהיא חשיבה בדרגה יותר גבוהה. הצגת הידע בדרך יצירתית בלתי קונבנציונלית מחייבת אותם להביא לידי ביטוי את התובנות שלהם, מה שמבטיח שהם הפנימו והבינו אותן".
 • השלב השלישי -פרזנטציה והערכה | פרזנטציה, הוראת עמיתים קבלת משוב אמיתי והערכת עמיתים.
  בשלב האחרון, התלמידים מציגים את העבודה בפני קהל מעורב של הורים, מורים ותלמידים אחרים בערב שנקרא "בימת שיתוף". הקהל מוזמן לשאול שאלות והמעמד יוצר אצל התלמידים מחויבות גבוהה. לאחר הפרזנטציה נעשית עבודת הערכה על פי מודל "הערכה חלופית".

דרישות מקדימות

 • הכשרת מורים להיכרות עם המודל
  ההכשרה כוללת תרגול יצירתיות הדרכת תלמידים בהכנת עבודות יצירתיות מקוריות המציגות השתמעויות, תובנות.
 • חשיפת כלים טכנולוגיים מתקדמים לתלמידים
  כלים כגון כלי העבודה השיתופית של גוגל דרייב, כלים לסיעור מוחות, כלים מתקדמים למצגות כגון פרזי וכו׳.

טיפים | למידה מניסיון יישומי בשטח

 • זימון מומחים להרצאות מעוררות השראה בתחומי המומחיות שלהם
  נושאי ההרצאות ייבחרו ע״י התלמידים
 • יציאה לסיורים פיזיים או וירטואליים
  אלה מקורות השראה מצויינים לבחירת נושאים מעניינים ולחקר שלהם.
 • עבודה צמודה עם מורי אמנות
  שילוב מורי אמנות בתהליך תסייע לתלמידים להעמיק את אופן הצגת התוצרים שלהם בשיטות מגוונות
 • להקפיד על תהליך פיתוח מסודר של התוצר

מידע נוסף

סגירת תפריט