יוזמה | הגן הדיאלוגי

"ילדי הגן הם אוצר של אי ידיעה: אוצר להם, אוצר למחנכים ואוצר לאנושות"

דני לסרי מתוך: הד הגן

  • האם אתם מאמינים שילד הוא יזם ויצירתי מטבעו?
  • האם אתם מאמינים שניתן ואף מומלץ ללמוד וללמד מתוך הקשבה הדדית?
  • האם רוצים שילדי הגן יהפכו ליוזמים ושותפים בתכנון ופעילות הגן?

היוזמה על קצה המזלג

הגן הדיאלוגי מתבסס על עקרון ההקשבה, ועל הנחת היסוד כי ילדים הם סקרנים ויזמים מטבעם. תכנית העבודה בגן נקבעת תוך משא ומתן בין השותפים השונים (ילדים, חברי צוות והורים), זיהוי תחומי עניין והובלתם על-ידי הילדים, והפעלת כלים המאפשרים לגננת להנחות את הילדים ולא לנהלם.

התפיסה

הקשבה, עידוד יוזמות, טיפוח פעלנות והתנסות של ילדי הגן במיומנויות יזמיות יגבירו את תחושת המסוגלות, המוטיבציה והסקרנות ללמידה.

הגן הדיאלוגי  מתבסס על עקרון ההקשבה, ועל הנחת היסוד כי ילדים הם סקרנים ויזמים מטבעם.

תכנית העבודה בגן נקבעת תוך משא ומתן בין השותפים השונים (ילדים, חברי צוות והורים), זיהוי תחומי עניין והובלתם על-ידי הילדים, והפעלת כלים המאפשרים לגננת להנחות את הילדים ולא לנהלם.