דו״חות: חשיבת עתיד, מחקרים, עשייה בשדה החינוכי ומה שביניהם

find
דו״חות חשיבת עתיד
hot-air-balloon
דו״חות מהשטח
world
דו״חות OECD

סקלבליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך | סקירת ספרות

סקירת זו עוסקת בנושא הסקלבליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך, בדגש על הרחבת השימוש במוצרים חינוכיים הקשורים לליבה של הוראה ולמידה, הטעמתם ויישומם …

פדגוגיה מוטת עתיד | הספר השני | תקציר

שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. “מוטה”, כי אנחנו נמצאים בהווה ונוטים קדימה לעתיד, כי אנחנו פורשים מוטת התבוננות רחבה ומתקדמת …

פרקטיקות הוראה בתוכנית מרום

מסע להשבחת ההוראה

ספינת מפרש

רקע תאורטי על ארגון חינוך מוטה עתיד

המציאות החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, אשר מקנה תוכן ומשמעות דינמיים למטרות החינוך, משתנה בקצב מואץ. שינוי מואץ זה מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן …

משחוק בחינוך: הגדרות, דרכי יישום, מגמות עתיד והמלצות | דו״ח דיגיטלי-משחקי

המשחוק הוא גישה המשלבת הנעה מתוך הנאה ומיקוד בחוויית המשתמש (התלמיד או התלמידה בהקשרנו). לדעתנו, אנו עומדים לראות את השינוי הרדיקלי ביותר בחינוך מאז המצאת …

מתווה מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד | מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות | הספר הראשון

1200‭ ‬ תובנות‭ ‬שניסחו‭ ‬ 150‭ ‬ א.נשים 181‭  ‬מגמות‭ ‬עתידיות 55‭ ‬ אתגרים‭ ‬חינוכיים 32‭ ‬ המלצות‭ ‬מעשיות 20‭ ‬ ראיונות‭ ‬עם‭ ‬מומחים 6‭ ‬ …

דוח פרוייקט: חינוך 2030

פרויקט חינוך 2030 של ארגון ה-OECD, יותר פריצת דרך בעלת משמעויות ארוכות טווח במציאות מורכבת ועמומה. זוהי הפעם הראשונה שבה מציע ארגון בין-לאומי תפיסה גלובלית …

פסיכו-פדגוגיה: ממדים רגשיים בתהליכי הוראה למידה

פסיכו-פדגוגיה היא גישה המציעה להתבונן על התהליכים הרגשיים המתקיימים בתהליכי הוראה ולמידה ולמנף אותם לצורך טיוב תהליכים אלו. מערך למידה והתבוננות לארגון חינוכי – מדריך …

בית ספר מתמיד

כיצד לסייע לתלמידים בהתמודדות בעולם משתנה? או איך להתמודד עם תלמידים מאתגרים מבלי לתייג? מדריך למנהל/ת

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

קצב השינויים בערים, ובכללם פתרונות עירוניים חדשניים, הולך ומואץ.עד כמה משפיעים שינויים אלה כבר היום על החינוך? כמה ישפיעו בעתיד? כיצד לעצב מחדש את החינוך …

יוצאים לדרך חדשה

ייחודיות בית ספרית היא דרך חיים ותפיסת עולם. הייחודיות היא אמצעי ולא מטרה; אמצעי להשבחה ולטיוב של החינוך הציבורי בארץ, ליצור ולאפשר בחירה של תלמידים …

כיתת המחוננים

ערכה להפעלת כיתות מחונננים תוך תוך שימת דגש על התפתחותו ועל רווחתו האישית (wellbeing) של התלמיד המחונן. תפיסה | מענה רגשי-חברתים | פרקטיקות הוראה | …

חינוך הטרוגני

?איך לעשות חינוך מצויין במציאות של שונות מדריך למנהל/ת

מתווה מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד

הצגת מתווה המדיניות של המתווה מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות מו"פ

מצפן הלמידה 2030 של ה-OECD | תקציר יישומי

בפרוייקט יפותחו מוצרים חינוכיים העוסקים באורח חיים מקיים בבית הספר. בפוסט זה תמצאו הנחיות וטיפים ליישום של מוצרים אלה.

פדגוגיה מוטת עתיד – מצפן מערכתי במציאות משתנה | תקציר מנהלים דוח

שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. “מוטה”, כי אנחנו נמצאים בהווה ונוטים קדימה לעתיד, כי אנחנו פורשים מוטת התבוננות רחבה ומתקדמת …

מהו ארגון חינוך מוטה עתיד?

מצגת המפרטת את העקרונות בארגון חינוך מוטה עתיד

זמישות במערכת החינוך

אסטרטגיות לחיזוק ”שריר״ ההשתנות וההסתגלות של בית הספר