דפדפו, קיראו והורידו את המדריך המלא:

גרסת כפולות 

גרסת דפים בודדים

תקציר 

התשתיות הבסיסיות לכיתת המחוננים מופיעות במתווה הליבה שפרסם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנת 2017. מתווה הליבה מציג רציונל לכיתות אלו, מניח עקרונות בסיסיים להפעלה, מנחה כיצד יש לבנות את תוכניות הלימוד ונוגע בהיבטים חשובים נוספים, ובהם עבודה רגשית-חברתית, הרחבה של מעגלי שייכות ושל מעגלי השפעה של התלמידים, תוכניות למידה אישיות והכשרת סגל ההוראה. המתווה משמש מסמך בסיסי להפעלת כיתות אלו, בהגדירו רכיבי חובה שצריכים להיכלל במסלול ולצידם גם רכיבי רשות.

הערכה שלפניכם ממשיכה את העיסוק בכיתות מחוננים הפועלות בבית ספר רגיל, ובכך מהווה מסמך המשך למתווה הליבה. אם מתווה הליבה הניח את אבני היסוד להפעלת כיתות המחוננים, בערכה זו מוצעים אופני יישום מיטביים לאבני יסוד אלו, וזאת תוך שימת דגש על התפתחותו ועל רווחתו האישית (wellbeing) של התלמיד המחונן. 

החומרים בערכה הם פירות עבודתה של מעבדת מחקר ופיתוח, שפעלה בשנים תשע"ז-תשע"ח, כפרויקט משותף של האגף למחוננים ולמצטיינים יחד עם אגף מו"פ, ניסויים ויוזמות במשרד החינוך. המעבדה הפגישה אקדמיה, מטה ושטח. צוותי חינוך מבתי ספר נבחרים לקחו בה חלק, חקרו יחד את הנושא, פיתחו מודלים לעבודה בכיתת המחוננים והפעילו אותם בבתי הספר.  מודלים אלו נבחנו במהלך שנת תשע”ח במסגרת של התנסות שאפשרה ללמוד עליהם ולשפר אותם. תוצרי התהליך נשזרו בידע הרב שנצבר לאורך השנים באגף למחוננים ולמצטיינים, והם מוגשים לכם כאן.

הערכה מורכבת מחמישה פרקים, כל אחד מהם עונה על שאלה אחרת, ויחד הם משלימים תמונה מלאה:

פרק 1: כיתת המחוננים – תפיסה | כדי להעניק ערך מיטבי לתלמידי כיתת המחוננים, מהי התפיסה הבסיסית שכדאי לאמץ?

פרק 2: מענה רגשי-חברתי לתלמידי כיתת המחוננים |  כיצד מעניקים מענה רגשי-חברתי ראוי לתלמידי כיתת מחוננים? מה צריך לקרות עם התלמידים ומה צריך לקרות עם צוות מורי הכיתה לשם כך?

פרק 3: פרקטיקות הוראה מותאמות למחוננים | מורה סיים ללמד נושא בכיתה רגילה, ובשעה הבאה ייכנס ללמד אותו בכיתת המחוננים. מה צריך לקרות בהוראה כדי שתתאים למאפיינים הקוגניטיביים-רגשיים של המחוננים, וכדי למצות את הפוטנציאל הרב שבשיעור למחוננים?

פרק 4: תוכנית העשרה לכיתת מחוננים בתיכון | איך מייצרים תוכנית העשרה שתעורר עניין ותהיה משמעותית גם לתלמידים מחוננים בתיכון, שכביכול כבר "ראו ועשו הכול", בשנים שבהן תוכני הלימודים ושיטות הלימוד שלהם מושפעים בעיקר מן החתירה לקראת תעודת הבגרות?

פרק 5:  עבודה עם הורי התלמידים המחוננים | כיצד מאופיינת עבודה עם הורים של מחוננים? איך בונים מערכת יחסים בריאה ומקדמת בין בית הספר להורים, מערכת שבה מתקיימת חתירה משותפת של שני הצדדים להתפתחות הילד המחונן ולרווחתו?

 

דף מתוך החוברת: