שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. “מוטה”, כי אנחנו נמצאים בהווה ונוטים קדימה לעתיד, כי אנחנו פורשים מוטת התבוננות רחבה ומתקדמת לעולמות נוספים ככנפיים של ציפור.

ארגונים מצליחים בארץ ובעולם מתאפיינים במנהיגות ובערכים המקדמים חשיבת עתיד ועיצוב עתיד רצוי. התייחסות שיטתית למגמות עתיד עולמיות ומקומיות- חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, סביבתיות, פוליטיות וחינוכיות – המציבות בפנינו אתגרים והזדמנויות, היא המפתח לקיומו של ארגון רלוונטי, מסתגל ומשגשג במציאות משתנה ורבת תהפוכות.

משרד החינוך הקים יחידת תכנון פדגוגיה מוטת עתיד באגף מחקר ופיתוח במנהל הפדגוגי, המהווה מצפן מערכתי המחזק את רלוונטיות החינוך ללומד ולעולם במציאות משתנה ולאור מגמות עתיד.

המהדורה הראשונה של מתווה מדיניות מו”פ לפדגוגיה מוטת עתיד התפרסמה בדצמבר 2016. לפניכם תקציר המהדורה השנייה, תמצאו כאן מודל מעודכן של פדגוגיה מוטת עתיד, המתמקד בששת עקרונות הליבה: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי.

המסמך קורא לפיתוח פדגוגי וארגוני במערכות חינוך על בסיס ששת עקרונות המודל. בסופו תמצאו את מפת היישומים – המציעה דוגמאות ליישומים ויוזמות מעשיות בארץ ובעולם וכן כלים דיגיטליים תומכים.