שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

רקע תאורטי על ארגון חינוך מוטה עתיד

המציאות החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, אשר מקנה תוכן ומשמעות דינמיים למטרות החינוך, משתנה בקצב מואץ. שינוי מואץ זה מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן מתמיד למציאות המשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי.
hidethisfield

מסמך תצוגה

hidethisfield

מסמך פתוח לעבודה | קישור להורדה