דפדפו, קיראו והורידו את המדריך המלא:

גרסת כפולות 

גרסת דפים בודדים

תקציר

בסקר צורכי פיתוח מקצועי שהתקיים לפני כשנתיים ציינו מעל 80% מהמורים והמנהלים בישראל שאחד האתגרים  הגדולים שבהם נתקלו ושלגביו הם היו מעוניינים בעזרה מקצועית הוא הלימוד בכיתה ההטרוגנית. נתון זה משקף צורך גדול ומערכתי הנובע מכך שברוב הכיתות בישראל קיימת שונות גדולה בין התלמידים ביכולות למידה, בידע קודם, בדפוסי התמודדות רגשיים, במוטיבציה ובממדים נוספים. השונות הזו הופכת לבעיה וקושי כשכלל התלמידים נמצאים בכיתה אחת, לומדים בדרך אחת את אותם הידע והמיומנויות ונדרשים להגיע ליעדי למידה ולביצועי למידה דומים. בין ההשלכות של מצב זה: תלמידים רבים מפתחים דימוי עצמי שלילי לגבי הלמידה ולעיתים אף לגבי עצמם, אחרים משתעממים, חווים נתק, תופסים את הלמידה כלא רלוונטית להם או לא זוכים לאתגרים שיתרמו למיצוי הפוטנציאל שלהם.

בכדי לפתח מענה תפיסתי פדגוגי לצורך שתואר לעיל הקימו אגף מו”פ, ניסויים ויוזמות והאגף לחינוך יסודי במשרד החינוך מעבדת פיתוח בנושא ההטרוגניות בחינוך. במעבדה השתתפו חמישה בתי ספר שפיתחו וניסו בפועל מודלים שונים. 

על בסיס ההתנסות בבתי הספר גובשה תפיסה לחינוך הטרוגני, הנשענת על הרעיון של מתן מענה ייחודי לתלמיד בתוך הקשר הטרוגני, כלומר שימוש בהרכב ההטרוגני של הכיתה, בעבודה קבוצתית ובעידוד אינטראקציות בין תלמידים בכדי ליצור מסגרת שתאפשר לחבר בין למידה שיתופית לחוויה חינוכית מותאמת אישית: לארגן את הלמידה כך שתתקיים תוך עבודה בקבוצות הטרוגניות בעלות מטרה משותפת, אשר בהן השונות היא ערך, הייחודיות של כל תלמיד באה לידי ביטוי, ואשר במסגרתן כל תלמיד יכול לתרום, להיות בעל ערך, וחשוב מכך – להיתרם, להתמודד עם אתגר ולהתפתח.

לתפיסת החינוך ההטרוגני המוצעת כאן ישנן ארבע תוצאות רצויות:

התפתחות מתמדת בידע ומיומנויות של כל תלמיד

התפתחות דימוי עצמי חיובי ו”בריא”

התפתחות תודעה של חיים בחברה הטרוגנית

למידה מתוך מוטיבציה פנימית והנאה

במסגרת הערכת ניסוי המודלים על ידי בתי הספר שהשתתפו במעבדה היו אינדיקציות רבות וחיוביות להשגת כל התוצאות הרצויות הללו.

כדי לממש את תפיסת החינוך ההטרוגני יש לפעול בשלושה רבדים: ניהול תהליכי הלמידה בכיתה (“כיתה הטרוגנית”), תפיסת התפקיד של המורות (“מורה הטרוגנית”) וארגון המסגרת הבית ספרית (מנהל/ת מקדם/מת הטרוגניות”). בכל אחד מהרבדים אלו ישנם עקרונות פעולה ייחודיים המרכיבים את התמונה השלמה של החינוך ההטרוגני כמתואר בתרשים הבא.