משחקי השלום, דרכון לשלום ומועדי השלום – כך לומדים שלום בבי״ס יוחנן הקדוש, חיפה

יוחנן הקדוש
ששת ממדי החינוך לשלו"ם בבית ספר יוחנן הקדוש הם מנהיגות משרתת, פתרון סכסוכים, אזרחות ודמוקרטיה, זכויות האדם, חינוך סביבתי, וחינוך לבריאות ולבטיחות. חשיפה למרכיבים אלה מעלה את המודעות והאכפתיות הן לעצמי, לאחר ולסביבה. ״אנו מאמינים שככל שתלמידים יחשפו לששת ממדי החינוך לשלו"ם כך יגבר ביטחונם האישי, שלוותם, מצוינותם והיכולת להתמודד באופן חיובי עם מצבי החיים השונים רק יגברו ויתעצמו״.

ביה"ס הראשון שהוקם בחיפה (1868) – מקום קטן עם לב גדול

בית ספר יוחנן הקדוש בחיפה הוא הבית הספר הראשון שהוקם בעיר חיפה (1868), ושרת בזמנו את תושבי העיר (ערבים ויהודים). אוכלוסיית תלמידינו מונה כיום 747 תלמידים בגילאי שלוש עד הבוגרים, תלמידי כיתות ח'. מאפיין ייחודי של האוכלוסייה הוא היותה מגוונת מאוד כתוצאה מהרכב האוכלוסייה – תלמידינו הבאים מחמשה עשר כפרים וערים (מערי המשולש עד עכו).

אנחנו מייחסים כבוד רב לשני מתחמי ביה"ס. האחד בניין יוחנן הקדוש הבניין הראשי, והשני בניין סנט לוקס. גאוותנו על בניין זה, בהיותו  בניין לשימור אותו קבלנו לפני כשש שנים מהכנסייה בברכת הארכיבישוף. בניין סנט לוקס הנו בניין בריטי מקסים ביותר, אשר בעברו שימש כבית החולים הראשון ליולדות עבור כל תושבי העיר חיפה. גדולתו שעבדו בו אז רופאים ואחיות בריטיים, יהודים וערביים בכפיפה אחת. מאוחר יותר הוסב המבנה למעונות לסטודנטים שלמדו באוניברסיטת חיפה ובטכניון וגם אז, מכל המגזרים והיישובים (מה שהוביל אותנו לגיבוש החזון שלנו).

בית ספרנו השייך לכנסייה האפיסקופלית – האנגליקנית, משרת את באי בית הספר לפי ערכי כתבי הקודש (התנ"ך והברית החדשה)  ונוטע בתלמידיו את אהבת האל ואהבת האחר, שואף להיות מקור נאמן לחינוך כמו שציין ישוע: "אתם אור העולם  שיאיר מול האנשים כדי שיראו את מעשיכם הטובים ויברכו את אביכם בשמים", כמו כן, בית ספרנו הולך לפי העיקרון: "התנהגו עם אנשים כמו שהייתם רוצים שיתנהגו עמכם".

המשוואה המשולשת של אהבה, לימוד וחינוך הווה נר לרגלנו.

בפרקטיקה החינוכית אנו נוטעים בתלמידנו את אהבת האל ואהבת הזולת, כאבן יסוד לכל הערכים האנושיים. מחנכים את תלמידנו בהתאם לאמונתנו ביכולות  והאפשרויות המיוחדות והיצירתיות הטמונות בכל אחד מהם/מהן. שומרים על קשר הדוק עם ההורים מתוך אמונה בתפקידו העיקרי של האקלים המשפחתי החשוב לתמיכה וחיזוק הליך החינוך והלימוד בבית הספר ומימוש העשייה בחברה.

היותנו מובילים בהישגים (במבחני המיצב) ובאקלים החינוכי, מאפשר למרבית תלמידינו להמשיך לימודיהם בתיכון אורתודוקסי בעיר חיפה, תיכון המדורג כאחד מעשרת בתי הספר המובילים בארץ, בתיכון וגם באוניברסיטאות.

 • בשנת 2003 זכה בית הספר בפרס נבחרת המאה מהסתדרות המורים
 • בשנת 2008 זכינו בפרס החינוך "בית הספר המצטיין ומנהלו" על ידי משרה"ח ועיריית חיפה
 • בשנת  2009 זכינו בפרס האוטונומיה על ידי הסתדרות המורים
 • בשנת 2012, הוכרנו כמקדמי בריאות
 • בשנת 2013 בית ספר ירוק
 • ובשנת 2013 הוכרנו כבית ספר ניסויי 

       

החינוך לשלו"ם: שלו"ם –  שלווה + מצוינות = שלם

המסע שלנו עוסק בחינוך דורות של שואפי שלו"ם (שלווה +מצוינות=שלם).

פיתחנו חבילה פדגוגית ערכית-חינוכית-לימודית מצמיחה שלווה ומצוינות, אשר תאפשר לתלמידינו להיות אנשים ערכיים, בעלי אמונה בעצמם ובאנושות, אחראיים ומקבלי אחריותיות המודעים לעצמי ולסביבתם. הם יוכלו להתקבל למיטב המוסדות החינוכיים והאקדמיים, ויהוו מנהיגי עתיד שישרתו את חברתם, מולדתם, סובביהם והאנושות.

הניצוץ של החזון להוות בית ומרכז חינוך לשלו"ם בביה"ס יוחנן הקדוש, התחיל כתשוקה וכרעיון בלבו ובמחשבתו של מנהל ביה"ס ד"ר עזיז דעים, בהשתתפותו בהשתלמות תלת שנתית של מנהלי בתי ספר אנגליקניים במזרח התיכון, שהציבה את החינוך לשלום במרכז התכנית האסטרטגית של בתי הספר. במהלך שנמשך חמש שנים מאז 2007 עד 2012 גובש החזון וההתנסויות הסדנאיות שלנו לבדיקת היתכנותו.  מאז 2013 ועד סוף 2016 הפעלנו את הניסוי בשותפות כל מורי וצוות בית הספר וגני הילדים השייכים לביה"ס, ובהנחיה צמודה של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות של משרד החינוך, בשותפות עם עיריית חיפה, והתייעצות מתמדת עם צוות אנשי אקדימה שהם הורים לילדים בביה"ס, בראשם פרופסור חוסאם חאיק (מומחה עולמי בננו-טכנולוגיה, ומפתח את האף האלקטרוני), ד"ר האלא ח'ורי בשאראת (מומחה במשפט בינלאומי), וד"ר ח'ליל רינאוי (מומחה בפסיכולוגיה תקשורתית ובסוציולוגיה של הגלובליזציה).

 

משולש גוף, נפש ורוח  המיושמת במטריצה רב מוקדית

הסילבוס של ניסוי פדגוגי שהיווה מפתח לתוכניות חינוך לשלו"ם, נשענת על מודלים המדגישים את ראיית האדם כמכלול של מורכבות מיוחדת – מורכבות בתוך מורכבות (גוף, נפש ורוח) שמצריכה חבילה של יסודות (ששה יסודות החינוך לשלו"ם), המבוססת על ארבעת העמודים (שלום רוחני, פנימי, חברתי, וסביבתי), ושני צירים (שלום אנכי, ושלום אופקי), המקדמות את  תלמידינו לפתח כישורים אישיים וחברתיים, כך שבוגרי בתי הספר יתאפיינו בשלווה פנימית ומצוינות אישית-חברתית, שהן שתי מטרות התוכנית, המאפשרות בניית חברה תומכת יותר, מכילה, מכבדת, שלווה ומצטיינת.

שלו״ם הלכה למעשה – מוקדים לקידום ששת ממדי החינוך לשלום

ששת ממדי החינוך לשלו"ם הם: מנהיגות משרתת, פתרון סכסוכים, אזרחות ודמוקרטיה, זכויות האדם, חינוך סביבתי, וחינוך לבריאות ולבטיחות. חשיפה למרכיבים אלה מעלה את המודעות והאכפתיות הן לעצמי, לאחר ולסביבה. אנו מאמינים שככל שתלמידים יחשפו לששת ממדי החינוך לשלו"ם כך יגבר ביטחונם האישי, שלוותם, מצוינותם והיכולת להתמודד באופן חיובי עם מצבי החיים השונים רק יגברו ויתעצמו.

מתודולוגיית "חינוך לשלו"ם"  – שלוות נפש ומצוינות

 

 בית הספר האפיסקופלי יוחנן הקדוש האוונגלי בחיפה מיישם מתודולוגיה של חינוך לשלו"ם (שלווה ומצוינות). תכנית שפותחה ע"י צוות ביה"ס ומכילה היבטים הנוגעים לחיי הפרט והחברה. אנו מאמינים כי לחינוך לשלו"ם ישרה השפעה חיובית של שלוות נפש ומצוינות בקרב כל אלה שמאמצים אותה.

 החזון והמחויבות הנגזרים מהחינוך לשלו"ם

"פיתוח וחינוך של דור המודע לזהותו, המטופח באהבה, הדולה מתרבות השלום בכדי להעמיק ההשפעה החיובית על החברה בתחומי: האזרחות והדמוקרטיה, זכויות האדם, פתרון הסכסוכים, חינוך סביבתי, הבריאות והבטיחות, ומנהיגות משרתת"(ד"ר עזיז סמעאן דעים, מנהל בי"ס יוחנן הקדוש האנגליקני – חיפה)

 היסודות של תרבות השלו״ם

המתודולוגיה של "חלונות החינוך לשלו"ם" מתייחסת לשישה יסודות המרכיבים את תרבות השלו"ם:

 1. האזרחות ודמוקרטיה: מדגיש את החשיבות של הידע והמודעות לזהות שלנו, לדעת את הזכויות ולדרוש בהן, לדעת החובות והמחויבויות, ועקרונות העשייה הדמוקרטית.
 2. זכויות האדם: המרכיב הזה מדגיש את זכויות האדם באשר הוא. זכויות האדם מושפעות מהאמנה הבינלאומית לזכויות האדם והילד ומעליונות הערכים הרוחניים.
 3. פתרון הסכסוכים: נושא זה מציג חזון חדש וגישה חיובית לפתרון סכסוכים, לרוב הינו רואה בסכסוך מעין הזדמנות ואתגר (לא איום) למען פתרון צודק ושליו, שבו מתנהל תהליך הוגן של פשרה והבנה הדדית לפתרון הסוגיות, בהן כל הצדדים יוצאים עם ידם על העליונה. הדבר מיושם בכל הרמות, על סכסוכים בין יחידים, בין חברות, בין מדינות ועוד. אנו בבית הספר, פועלים ברצינות רבה כדי להשריש את החיים ביחד בין כל הצדדים.
 4. חינוך סביבתי: מרכיב זה עוסק בנושאים סביבתיים ממניע של המודעות וההשפעה על מנת להבטיח את בטיחות ואיכות הסביבה, ובכדי להבטיח את שלומנו ואת חיינו בסביבה בריאה ויפה.
 5. בריאות ובטיחות: המרכיב הזה דן וממקד את הזרקור על סוגיות הקשורות בביטחון חיינו באמצעות מודעות של זהירות, ערנות והדרכה להנחלת הרגלים בריאים ותזונה בריאה.
 6. מנהיגות משרתת: המרכיב הזה עוסק בחיזוק ההשתתפות בעשיית שלום ובאימון על השירות שלנו איש לרעהו. מכיוון שהמנהיגות הינה השפעה על אחרים, והמנהיג המשרת הינו מנהיג בעל השפעה חיובית על התפתחותה והתקדמותה של החברה בכדי לאמץ סגנון חיים של שירות. וזאת על סמך הדוגמה של חייו והלימוד של האדון ישוע המשיח: "הֶחָפֵץ לִהְיוֹת גָּדוֹל בָּכֶם יְהֵא מְשָׁרֵת שֶׁלָּכֶם".

 

ששת עקרונות השלום נשענים על ארבעה עמודי השלו"ם ושני צירים

 1. השלום הרוחני, והוא בזיקה עם השלום האנכי, כלומר השלום המבוסס על מערכת יחסים רוחניים בריאים בין אדם לבורא, אמונותיו, מגמותיו ורוחניותו.
 2. השלום-האישי, שלום עם העצמי, מבוסס על אהבת אדם לעצמו, לא במובן של אנוכיות, כי אם הערכתו לערך עצמו ואת חייו שניתנו בחסד מאת אלוהים ומתנה מהשמיים, בכך הוא ידאג לבריאות ושלמותו הנפשית והגופנית, דבר שיתרום להעלאת רמת הרוגע ושלוות הנפש.
 3. השלום החברתי, זהו השלום עם האחר, השלום החברתי או הקהילתי, המתחיל ממני וכולל את המשפחה, החברים, העמיתים לעבודה, והסביבה הקרובה וכל מי שאני מתעסק איתם, ומתרחב ויכלול את האנושות על פי מעגלי ההרחבה והתקשורת.
 4. השלום הסביבתי, זהו השלום עם הסביבה בכל פרטיה החל מבעלי החיים, הצמחים והדוממים, בכך שיתרום להבטחת איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא.

 

שתי מטרות ושני צירים מרכיבים את השלו"ם:

שתי מטרות מרכזיות:

שלווה: בעיקרה שלוות הנפש על פיה האישיות מתאפיינת בחיים שלווים. מראה שביעות רצון בכל מקום בו היא נמצאת, ומצליחה לבנות יחסים חיוביים, הבנת הלחצים ולקיחתם בצורה חיובית וקלה. פיתוח  אישיות נותנת ומאמינה בעקרונות וערכי האדם הנשגבים ופועלת לפיהם, שלווה הנפש כרוכה בפעילות לפיתוח מתמשך של כישורים, מיומנויות וכלים המעלים את רמת הנוחות, השקט הנפשי והשלווה, ומתבטאים בשפת הגוף באמצעות הבעות פנים ותנועות גוף.

מצוינות: כוללת עבודה על פיתוח מיומנויות וכלים התורמים לשדרוג רמת היכולת למנהיגות משרתת, התמודדות עם עמדות מגוונות בחוכמה וברוגע, יצירתיות ויוזמה, תכנון נכון ונבון לעתיד, הישגים גבוהים ועוד.

ושני צירי השלו"ם:

 1. ציר השלום האנכי, קרי, השלום עם הדוקטרינה הדתית שלי, האמונה והמגמה הרוחנית שלי.
 2. ציר השלום האופקי, שלום ביני לבין האחר, שמתחיל בי במטרה לבנות מערכת יחסים של שלום עם הסובבים אותי, ומשתרע כדי להכיל את האחרים, ומתרחב כדי להכיל את הסביבה על כל מרכיביה, בני האדם, יצורים חיים, צומח ודומם.

 

כלים ואסטרטגיות בית ספריות למימוש השלו"ם

מתודולוגית חינוך לשלו"ם מרכבת מאשכולות:

בית הספר מפתח מתודולוגיה ותכנים להפצת והפנמת החינוך לשלו"ם בכיוונים שונים ומגמות לתמיכה ולחיזוק הדדי, ופועלת על תרגומה כדי שתהיה נגישה בשלוש שפות (ערבית, עברית ואנגלית), בה מעורבים הנהלת וסגל בית הספר, בנוסף לקבוצת אקדמאים מבין הורי התלמידים. ובוודאי ישנו חלק פעיל מצד התלמידים בתכנון וביישום. אשכולות אלה כוללים:

אשכול יומנים מורחבים

סדרה של חוברות שפותחו על מנת לפתח את ההבעה הכתובה והמילולית, וחיזוק התקשורת החיובית בין התלמידים, ובכך לשפר את שלוות הנפש ומובילה את התלמיד למצוינות. עד כה הופקו: יומן פתרון סכסוכים (לכיתה ב'), יומן הודיה (לכיתות ג' ו-ד'), יומן זיכרונות (לכיתה ה'), יומן מחשבות (לכיתה ו'), יומן הבריאות (לחטיבת ביניים ולתיכון), ויומן האתגרים (לחטיבות ביניים ותיכון). וכעת בשלבי ההכנה והתכנון: יומן ירוק ויומן השלום. אנו גם פועלים על המרת סדרת היומנים לספרים דיגיטליים באמצעות אפליקציה או אתר אינטרנט, בכדי שהתלמיד יוכל לכתוב באמצעות טלפון חכם או המרשתת, ולבסוף לקבל את החומר שלו מודפס כדי להוות הספר הראשון שלו.

אשכול דרכוני השלום

מטרתו לקדם מצוינות באמצעות הפעלת תלמידים על ידי משימות ופעילויות התורמות לקידום ערכים, הרגלים, מגמות, והעמקת תהליך הלימוד, המחקר, העיון ועוד. המשימות מגוונות, אישיות, קבוצתיות וכיתתיות לפי דרישות וסוג המשימה. כל דרכון תוקפו מיועד לשלוש שנים, ובסיומו בהצלחה התלמיד מקבל מדליית השלו"ם: עץ, ברונזה, כסף וזהב בהתאמה. אשכול זה כולל ארבעה סוגי ילקוטים:

 1. רכבת ילדי השלו"ם (דרכון לגיל הרך, לילדי גני הילדים מגיל 3 – 5 שנים) לקראת שלום.
 2. דרכון ילדי השלו"ם (לכיתות א' ע ג').
 3. דרכון החינוך לשלו"ם (לכיתות ד' עד ו').
 4. דרכון השלו"ם לחטיבה: מבוסס על משימות ויוזמות לצוותי תלמידים בשיתוף מורים והורים.

בנוסף אנו מפתחים דרכון חינוכי למורים.

אשכול מועדי השלו"ם

הוצנו לאור חוברת הכוללת תאריכי מועדים הקשורים לשלו"ם, ולששת מרכיביו, המאפשרת הפעלת התלמידים במספר רמות: חשיפתם לנושא, חיפוש חומר וחקירת המועד, דיון ודיאלוג כיתתי, בניית מצגות, ולימוד הנושא מהתלמידים לעמיתיהם במסדר בוקר, בכיתות באסיפת תלמידים, על ידי: הצגה, מצגת, רעיון בדקה, דביט בונה בשלוש דקות, הרצאה קצרה ב-5 דקות.

אשכול יוזמות השלו"ם

האשכול כולל מפגשי היכרות ותקשורת עם אחרים ופעילויות התורמות לנתינה ומנהיגות משרתת. כגון: היכרות (יהודי/ערבי, חינוך רגיל/חינוך מיוחד, תלמידים בריאים/ילדים חולים), חגיגות ואירועים דתיים/לאומיים, מבצעי התנדבות/מתן/תרומות, פיתוח מנהיגות סטודנטים, תופי השלום.

אשכול משחקי שלו"ם

המשחקים מאפשרים היכרות, הפצת וקידום רעיון ותכני החינוך לשלו"ם, הכוללים: כרטיסי השלו"ם, קוביות השלו"ם, רמזור השלו"ם ועוד.

סדרת משחקי כרטיסי השלו"ם

הסדרה מאפשרת משחקים קבוצתיים-כיתתיים, בחמישה שלבים: בחירת כרטיס, התבוננות, שיתוף הקבוצה, שיחה ודילוג לאור השיתוף, וסיכום יצרתי. עם אפשרויות שונות ומגוונות ליצירתיות בהפעלת המשחקים.

יצאו לאור מהסדרה: תמונות השלו"ם, משלי השלו"ם (משלים עממיים), חוכמות השלו"ם (פסוקים מספר משלי), חדשות השלו"ם, סיפורי השלו"ם,

אשכול מחקרי שלום

מאורגנים סביב שאלת פתיחה המקשרת בין השיעור הדיסציפלינרי ובין תכנית השלו"ם. לאחר מכן, התלמידים מקבלים שאלת בונוס המקשרת בין ידע שהתלמיד צבר במהלך לימודיו בדיסציפלינות השונות עם תכני שלו"ם.

 

השלו״ם מוטמע בכל מקצועות הלימוד

מוקדים אלה נתמכים על ידי הוראת כל מקצועות הלימוד, ובשעת לימוד שבועית מיוחדת שהצבנו לכל כיתה הנקראת "שיעורי החינוך לשלו"ם", דרך שיעורים אלה ייחשפו התלמידים לתכנים מגוונים ומשמעותיים, יתכננו יוזמות, פרויקטים ותוכניות משמעותיות התורמות להבנת לאחר, קבלתו, ויצירת שיח מכובד בונה ומאפשר.

השימוש בתוצרים הללו מתקיימים בשכבות הגיל השונות בבית ספרינו, הן בשיעורי החברה והן בשיעורי מקצועות והליבה וזאת מפני שדרכם תלמידים יכולים לשפר את הכישורים האישיים: דיון, התבטאות בע"פ, הצגה, עמידה מול קהל, אך גם את היכולות הלימודיות כגון: כתיבה יצירתית, שיפור הכתיבה, הבעה. אנו חושפים את החומרים שאנו מפתחים גם לבתי ספר אחרים ערביים, יהודיים ואף בחו"ל, ובכך נוצרים קשרים אישיים ומקצועיים והפערים בין המגזרים ובתוכם מצטמצמים.

דוגמא:מנהיגות משרתת

כחלק מפיתוח המודעות של תלמידנו חשוב לנו לקדם את החשיפה והעשייה ע"פ ששת ממדי החינוך לשלו"ם. לכן בממד של מנהיגות משרתת לדוגמא, תלמידים מבקרים בבתי חולים ובמוסדות שבהם ילדים עם צרכים מיוחדים כדי לתרום ולסייע. בממד של חינוך לבריאות, אנו דואגים שתלמידים יאכלו ארוחות בריאות בביה"ס ומתקיימות הרצאות בנושא כמו גם הוצאה של יומן בריאות שבו אנו משתמשים בשיעורי כישורי החיים והחינוך לשלו"ם. בנוסף, בממד של אזרחות ודמוקרטיה, תלמידים נחשפים ובונים קשרים עם בתי ספר ממגזרים אחרים ואנו מקיימים מפגשים עם בתי ספר רבים מהארץ ומחוצה לה. ואף אימצנו פרויקט הנקרא "תופי השלו"ם".

סיכום

בית הספר יוחנן הקדוש והחברה בה אנו חיים זקוקים נואשות להפיץ תרבות החינוך לשלו"ם, כחלופה לתרבות האלימות הנפוצה בחברה ומתפשטת בה, לכן אין מנוס לבתי-הספר ומוסדותינו החינוכיים מלתרום בצורה פעילה עם מוסדות ואגודות אזרחיים ומקומיים לקידום החינוך לשלו"ם, התורמים להעלאת רמת שלוות הנפש ומצוינות אצל הפרט והחברה.

מתוך מחויבות ואחריות חינוכית בחרנו לפתח ולהוביל את נושא השלו"ם מזמינים ומושיטים את ידינו לכל בתי הספר לשיתוף פעולה, שותפות והעשרה הדדית לעבודה משותפת, כדי ליצור שותפות כיד אחת להפצת החינוך לשלו"ם, בנוסף על קידום השלום בתוך הפרט והחברה.

אנו מאמינים כי הכלים שפותחו ע"י צוות ביה"ס ומאפשרים חשיפת התלמידים לעולם ערכים חשובים להתפתחות אדם בריא, חיובי, מצליח שיודע להתנהל במצבי החיים השונים באופן חיובי ויעיל. הכלים שפותחו ע"י צוות ביה"ס מראים יכולת חשיבה מעמיקה ומקצועית לחבר את כל קצוות החוטים ולהוביל את תלמידנו לשלווה ומצוינות. העשייה בו זמנית בשיעורי החינוך לשלו"ם, כישורי חיים, ומקצועות הליבה והשימוש הן במשחקי השלו"ם והן ביומנים ובשאר התוצרים היצירתיים רק מגבירה ומעצימה את תוצאות הניסוי החינוכי.

לתכניות נוספות וידע נוסף ניתן לפנות לביה"ס יוחנן הקדוש:http://www.stjohnhaifa.com/Pages/He/Hazon.doc

טלפון: 04-8552410

סגירת תפריט