אירועים

יומן אירועים הקשורים ליחידה ורלבנטיים לציבור (אירועים פתוחים לציבור, או כאלה שרוצים לידע אותו עליהם).

שימוש במודול ״אירועים״ של וורדפרס.