מפת המעבדות

מפת המעבדות

  • כל המעבדות
  • מעבדה פעילה
  • תוצרי מעבדה

מעבדת כיתות מחוננים

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?

מעבדת התמדה

האם נקודת מבט אחרת להתמדה, המדגישה בריאות, תפתח לנו דלת לפיתוחים חדשים ומשמעותיים לקידום ההתמדה של התלמידים?

מעבדת פסיכופדגוגיה

כיצד להנכיח את הממד הרגשי בתהליכי הוראה למידה?

מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד

מה נדרש לעשות על מנת להתאים את בתי הספר לעשר השנים הקרובות?

מעבדת המחונן בכיתתו

כיצד יכולה מערכת החינוך הרגילה, בה נמצאים תלמידים אלו רוב ימות השבוע, להעניק מענה שלם ומיטבי לתלמידים מחוננים הלומדים במסגרתם?

מעבדת הטרוגניות

איך מגדלים ילדים לחיים בחברה הטרוגנית?

פרקטיקות הוראה באוכלוסיות מוחלשות

מהם העקרונות והפרקטיקות להוראה מיטבית עבור אוכלוסיות מוחלשות?

מעבדת מסלול מחנכים במכללות

בניית מודלים למסלול המחנכים במכללות והגדלת מספר הנרשמים למסלול המחנכים

מעבדת כשירות תרבותית

כיצד נראה בית הספר עם כשירות תרבותית, בית הספר כחברה הקולטת עלייה ומתפתחת ממנה, יצירת חברה רב תרבותית שאינה מבטלת את תרבותו של העולה

הוגנות

כיצד יוצרים הוגנות בחינוך?

מעבדת אוטונומיה

המעבדה עוסקת במחקר ופיתוח תשובות לסוגיות מפתח בנושא אוטונומיה בחינוך

כתיבת תגובה

סגירת תפריט