מפת המעבדות

מפת המעבדות

  • כל המעבדות
  • מעבדה לא פעילה
  • מעבדה פעילה

מעבדת אוטונומיה

המעבדה עוסקת במחקר ופיתוח תשובות לסוגיות מפתח בנושא אוטונומיה בחינוך

הוגנות

כיצד יוצרים הוגנות בחינוך?

כשירות תרבותית

כיצד נראה בית הספר עם כשירות תרבותית, בית הספר כחברה הקולטת עלייה ומתפתחת ממנה, יצירת חברה רב תרבותית שאינה מבטלת את תרבותו של העולה

מעבדת מסלול מחנכים במכללות

בניית מודלים למסלול המחנכים במכללות והגדלת מספר הנרשמים למסלול המחנכים

פרקטיקות הוראה באוכלוסיות מוחלשות

מהם העקרונות והפרקטיקות להוראה מיטבית עבור אוכלוסיות מוחלשות?

מעבדת בתי ספר בהקמה

מה ניתן לעשות על מנת שבתי ספר שהוקמו כ"חדשניים" יקיימו לאחר מכן בפועל פרקטיקות פדגוגיות המבטאות את הרוח הפדגוגית לפיה נבנו?

מעבדת הטרוגניות

איך מגדלים ילדים לחיים בחברה הטרוגנית?

מעבדת המחונן בכיתתו

כיצד יכולה מערכת החינוך הרגילה, בה נמצאים תלמידים אלו רוב ימות השבוע, להעניק מענה שלם ומיטבי לתלמידים מחוננים הלומדים במסגרתם?

מעבדת פדגוגיה מוטת עתיד

מה נדרש לעשות על מנת להתאים את בתי הספר לעשר השנים הקרובות?

מעבדת הוראה איכותית

מהם העקרונות עליהם נשענת הוראה איכותית ורלוונטית, ומהן הפרקטיקות ליישום שלהם ביום-יום החינויכי?

מעבדת פסיכופדגוגיה

כיצד להנכיח את הממד הרגשי בתהליכי הוראה למידה?

מעבדת התמדה

האם נקודת מבט אחרת להתמדה, המדגישה בריאות, תפתח לנו דלת לפיתוחים חדשים ומשמעותיים לקידום ההתמדה של התלמידים?

מעבדת כיתות מחוננים

כיצד יכולה כיתת המחוננים במסגרת בית ספר רגיל להוות מסגרת חינוכית מיטבית ומשמעותית עבור תלמידיה?