"האהבה מתחילה בבית, ואין שאלה כמה אנו עושים, אלא כמה אהבה אנו מכניסים למה שאנו עושים" [אמא תרזה] | אורנה שלי

אורנה שלי יזמה את האקדמיה למדענים צעירים ומנהלת אותו. היא מספרת על מקורות ההשראה שלה: הדברים שלמדה מהכח הנשי הדעתן וחסר הפשרות ולצידו העוצמה של  גברים מובילים בקהילה בני משפחתה. גם אמא תרזה, סוגטה מיטרה, הרב קוק, יאנוש קורצ׳אק לקחו חלק בעיצוב הדרך החינוכית שלה.

 שמי אורנה שלי מורה ומנהלת, בת לזוהרה ושדי מורה, ואמא ליהל מזרחי, מורה צעירה בתחילת ההתפתחות המקצועית שלה.

במסע האישי שלי להכיר את השורשים המשפחתיים שלי, שאת חלקם לא הכרתי , גיליתי שגדלתי במשפחה של מנהיגים שהובילו והנהיגו קהילות שלמות בארץ ובעולם. בחרתי לחלוק אתכם שנים מהם.

סבי מצד אמאֿ, הרב סעיד מורי ז"ל, בא ממשפחה של רבנים מוערכת מאוד בתימן בעיר דמת ושימש במשך שנים ארוכות אב בית דין השראתו על הקהילה הייתה משמעותית מאוד אז וניכרת עד ימינו אנו.

סבי מצד אבא, אברהם ושדי ז"ל , ממייסדי השכונה מחנה יהודה בפתח תקוה, הנהיג וליווה תושבים רבים בבניית השכונה, ואף זכה בחייו להוקרה מהעיר פתח תקוה.

למדתי שהכוח הנשי הדעתן חסר הפשרות במשפחה שלי, לצד ההשפעה של  גברים מובילים בקהילה בנו באופן מודע ושאינו מודע את אישיותי, ובכך תרמו ועיצבו את תפיסת עולמי החינוכי ותפקידי בעיצוב חברה העתידית של מדינת ישראל.

משפחתי הייתה והנה אחת ממקורות ההשראה וההשפעה שלי, ואליהם מצטרפות דמויות חינוכיות (כגון, יאנוש קורצ'ק, הרב קוק, בובר נמרוד אלוני, סוגטה מיטרה  ואחרים ) שהמשותף לכולם שהם הומניסטיים, אוהבי אדם, מאמינים ביכולתו של כל אדם ובאחריות האישית שיש לו למימוש ייעודו בחיים. אלה גיבשו את תפיסת העולם שלי כמנהלת, המובילה ומקדמת תהליכים בביה"ס המבוססים על ה"אני מאמין" האישי שלי ובד בבד נסמך על מחקרים מתחומים שונים. כבת למשפחת מחנכים, גדלתי עם האמונה שכל אחד יכול, ועלינו המחנכים, כאנשי מקצוע, מוטלת החובה למצוא את הדרך הנכונה להגיע ללבו של כל ילד ומשם למוחו. אני מאמינה שהתפתחות אישית נוצרת לעולם בחיבור בין הרגשי לקוגניטיבי במסגרות חברתיות המזמנות אינטראקציות מגוונות.  

בערה בי התשוקה להמשיך בדרכם של בני משפחתי.

בהשפעתם אני אומרת לעצמי כמנטרה- בכיתות בהן לימדתי, ומאוחר יותר בבית ספרי, ידלין בראשל"צ: לא יהיה תלמיד שיחווה מצוקה נפשית או העדר מענה אישי לצרכיו. ואכן במהלך שנות ניהולי קלט ביה"ס תלמידים בעלי צרכים מיוחדים על כל הרצף החינוכי – תלמידים חלשים ועם לקויות שונות לצד הצד השני של הרצף, תלמידים מחוננים כשבתווך מה שמכונה תלמידים "רגילים". לתפיסתי, כל התלמידים כמכלול וכל אחד ואחד, הנם בעלי צרכים מיוחדים, ועלינו מוטלת החובה לספקם –  עלינו לספק לתלמידים את הקרקע המתאימה לצמיחה והתפתחות.

בית ספר הפועל כקמפוס, כקהילה הבונה ידע

הילדים באים לבית הספר על מנת להתפתח כבני אדם יצירתיים, חושבים, בעלי יכול קבלת החלטות לבחירה מושכלת בהווה ובבגרותם. ככלל, בני אדם לומדים רק כאשר הם לוקחים על עצמם  אחריות לתהליך ולתוצאות הרצויות להם. והם לוקחים אחריות רק במקום שטוב להם, שהם יכולים להצביע על חוויות הצלחה, ומה שאומר באופן מעשי, לתת לתלמידים אפשרויות בחירה.

בית ספר ידלין בראשל"צ, פועל במתכונת קמפוסים המאפשרים לילדים לקחת אחריות מלאה על כל התהליך כולל דרך למידה, התחברות לקבוצת לומדים המתאימה להם, אחריות על התהליך, התוצר ואמצעי ההערכה (על כך בהמשך).

אני מאמינה כי צוות חינוכי הפועל בבית ספר צריך ללמוד ולהתקדם מבחינה מקצועית לאורך כל הקריירה הפעילה שלו. מעבר לצורך האדם בלמידה מתמדת חשובה לא פחות המחויבות שלנו לטפח בקרב המורים והתלמידים פתיחות וגמישות מחשבתית ורגשית, תחושת שייכות, סובלנות כלפי השונה ובו בעת הוקרה בייחודיות, לחשיבה ביקורתית, ויצירתיות.

התמורות המתרחשות סביבנו, מהוות עבורנו אתגר ומחויבות מקצועית לחפש אחר חשיבה חדשה, אחרת, שתאפשר לנו לשמור על בי"ס רלוונטי לחייו של הילד. נעלה שאלות גדולות ונעשה חשיבה  הכוללת בחינה מחודשת של יעדים ושל מהות התהליכים החינוכיים המתרחשים בבית הספר.

אני רואה חשיבות בעיצוב של קהילה בונה ידע, לומדת ופעלתנית, בה שותפים מורים, תלמידים וקהילה בעיצוב הסביבה הלימודית ובפיתוח מושכל ורלוונטי של קוריקולום ייחודי.

בית הספר ע"ש ידלין, האקדמיה למדענים צעירים , משקף את ה"אני מאמין" שלי ושל צוות החינוך בבית הספר. אנחנו סגל המורים מחויבים לאפשר לילד לפתח במהלך שנות לימודיו בביה"ס את כל היבטי אישיותו. שיגדל להיות אדם פרואקטיבי, יזם ומסוגל לקבל החלטות מושכלות לניהול חייו בסביבות החיים המגוונות בהן הוא חי. בעוד הילד אחראי לקחת אחריות ולפעול לפיתוח היבטי אישיותו במהלך לימודיו בידלין, האקדמיה למדעים.

אז למה בחרנו, הצוות ואני, לאמץ את המודל של "אקדמיה" להתנהל לאורה במאפיינים של סביבות הוראה- למידה- הערכה .

מושג זה בא לידי ביטוי בפיתוח תרבות בית ספרית המעודדת את המורים והתלמידים לאחריות אישית כלפי תהליכי הלמידה מתוך בחירה מושכל ועל פי נטיית הלב.

המטרה העיקרית לפתח ולהרחיב נטיות למידה טבעיות  של סקרנות , שאילת שאלות הטלת ספק ובחינת הנחות באופן ביקורתי.

נטיות אלה חיוניות לתפקוד מיטבי של אזרחי העתיד ולמימוש היכולות האישיות של הלומדים בעולם דינאמי ובעל אין ספור אפשרויות.

ביה"ס מתנהל באהבה ואמונה באהבת האדם.

האקדמיה בנויה באופן המאפשר לילדים ולמורים כאחד פיתוח אישי במסגרות מגוונות של התנהלות ולמידה אישית  וקבוצתית. קבוצות הלמידה הן דינמיות, בקבוצות לומדים הטרוגניות. התכנים הנלמדים מושתתים על ליבת מיומנויות וידע בסיס המתפתחים ספירלית בהלימה לגיל הלומדים, לצד מגוון נושאים ותחומי ידע , הנלמדים בתוך כחלק מתכנית הלימודים הפורמלית ובתוך סדר יום הלימודי, לא כחוגי בחירה חוץ קוריקולריים. הללו מזמנים לילדים בחירה והתפתחות קוגניטיבית על פי תחומי עניין אישיים. בהיות ביה"ס פועל כאקדמיה, גם לתהליכי ההערכה והתעודות יש התייחסות ייחודית ההולמת את התפיסה ושמה דגשים על תהליכי הערכה מגוונים, של הלומדים את עצמם, הערכת עמיתים והערכת המורים. כל אלה מתקבצים לכלל הערכה מקיפה ורבת פנים.

המורים אף הם לומדים האחד מהשני ובאופן קבוע, אחת לשבוע, הם נשארים בביה"ס ללמידה במעגלי למידה מגוונים. הלמידה מתקיימת ע"י המורים עצמם ו/או אנשי מקצוע.

ואסגור בדברים של ניל בתכננו את ביה"ס בסאמרהיל:

"המטרה המרכזית להתאים את ביה"ס לילד במקום להכריח את הילד להתאים את עצמו לביה"ס".

אורנה