בית ספר ידלין – אקדמיה למדענים צעירים

"האקדמיה למדענים צעירים" בידלין חותרת לפיתוח משאבים חינוכיים המאפיינים תרבות אקדמית,  ברמת המורים וברמת התלמידים כאחד. מדוע חשוב ללמוד בסביבה אקדמית כבר בבית הספר היסודי? מה המשמעות של תרבות אקדמית כזו? ומה העקרון היסודי עליו מבוססת התכנית (רמז: בחירה)? על כך בכתבה.

בבית ספר ידלין  מופעל מודל פדגוגי ייחודי – "האקדמיה למדענים צעירים"– החותר לפיתוח משאבים חינוכיים המאפיינים תרבות אקדמית,  ברמת המורים וברמת התלמידים כאחד.

התשתית החינוכית בבית הספר מבוססת על הצמחת תלמידים בעלי חשיבה חוקרת, ביקורתית המודעים לזכויותיהם ולאחריותם האישית והחברתית. התחומים שנבחרו להבניית התשתית החינוכית והלימודית להצמחת תלמידים הינם מסלולי התמחות בעלי זיקה אקדמית בתחום המדע והטכנולוגיה ומדעי החברה ואמנות.

האקדמיה למדענים צעירים  פועלת להטמעת תרבות אקדמית בבית הספר מתוך אמונה כי חשיפת התלמידים בגיל צעיר לדרך חשיבה חקרנית וביקורתית, עתידה להוביל להגברת סקרנותם הטבעית כלפי העולם הסובב אותם, להעצמת המכוונות העצמית שלהם ללמידה ולסייע להם בבחירה במסלולי התמחות עתידיים. לעיננו עומד המצב כיום, ילדים פועלים מתוך הנעה חיצונית ללא אחריות ומגיעים לבינוניות בהישגים הלימודיים והאישיים. מתוך כך עלה הצורך להצמיח תלמידים בעלי מוטיבציה פנימית  שייקחו אחריות ללמידתם לקראת הישגים גבוהים ומצוינות אישית. 

שיטתנו הייחודית, מדמה התנסות של למידה ברוח האקדמית. הלמידה בקמפוס נשענת על המודל של "למידה ברוח אקדמית" ו"קהילות למידה" המבוססת  על העקרונות של למידה התנסותית ושיתופיות בין חברי קהילה שפועלת יחד להשגת תוצר למידה משותף.

אבני היסוד שלנו מתבססים על למידה התנסותית- חקרנית במרחבים רב תכליתיים, בחירה- אוטונומיה ואחריות, קהילות למידה- שיתופיות (פלורליזם)וכן יזמות- פרואקטיביות. 

הכל מתחיל בבחירה

עקרונות הפעולה שלנו מתחילים בעקרון הבחירה.

הלמידה בקמפוס מתחילה מכיתה א'- ו'. תהליך הבחירה חל משכבה ב-ו.

קיימת  חלוקה לארבעה אשכולות מרכזיים: אשכול מדעי הטבע, אשכול מדעי הרוח, אשכול מדעי החברה ואשכול טכנולוגיה.

  • במסגרת אשכול מדעי הטבע, מתקיימת למידה בקורסי בחירה והתמחות בתחומים כדור הארץ והיקום, בוטניקה וזואולוגיה.
  • במסגרת אשכול מדעי הרוח מתקיימת למידה בקורסי בחירה והתמחות בתחום האמנויות.
  • במסגרת אשכול מדעי החברה, מתקיימת למידה בקורסי בחירה והתמחות בתחומים תנועה, לוגיקה, תקשורת ומדעי החברה.
  • •במסגרת אשכול טכנולוגיה, מתקיימת למידה בקורסי בחירה והתמחות בתחומים טכנולוגיה וביוטכנולוגיה.

מחזור חיים אקדמי, מא׳ עד ו׳: חווים. לומדים. מתמחים

שכבה א' –ב' חווים חוויית למידה בקמפוס לומדים 6 ש"ש על פי רשימת קורסים מתחומי הספורט, האמנות, החול והשפה.

שכבות ג'-ד' מתנסים. לומדים 6 ש"ש על פי בחירתם משלושה אשכולות בחירה אפשריים.

שכבות ה-ו מתמחים. בוחרים תחום התמחות וכותבים עבודת חקר במסגרת הסמינריון כולל הפצת הידע.. 8 ש"ש.

מתקיימים שיעורי חשיפה ע"י המורים, הצגת המידע ע"י המורים,חלוקת מידעוןודף בחירה הכולל הנמקה ושיתוף ההורים,ידוע ההורים

תהליך זה  מאפשר לתלמידים להכיר את ערך הבחירה מקרוב וללמוד מהי בחירה מושכלת ולהפעיל את מיומנות קבלת החלטות .

 

קישורים למידע נוסף:

אתר ביה"ס- http://www.yadlin.rlz.org.il

לשבור את הלמידה הקונבנציונלית. כתבה של לי גרנוט קפלן, YNET:  https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3971530,00.html