דבר המערכת:  גיליון 5 | סיפורי יזמות

אומרים יזמות יש בחינוך, מהי יזמות? כיצד מספרים על נושא כל כך מורכב, מתעתע לפעמים, כזה שנחשב כיום כחיוני, אולי הכרחי? המגזין מציע מספר זויות לסיפור זה.

אומרים יזמות יש בחינוך, מהי יזמות?

כיצד מספרים על נושא כל כך מורכב, מתעתע לפעמים, כזה שנחשב כיום כחיוני, אולי הכרחי, לארגונים מכל סוג – עסקיים, חינוכיים, אקדמיים, חברתיים, ציבוריים, תרבותיים?

בחרנו לרקוד סביב אתגר זה – או נכון יותר – סביב ההזדמנות הגלומה ב״יזמות בחינוך״. להאיר עליו מכמה זוויות, לספר אותו דרך כמה קולות.

וראשית, הזווית האישית: תפגשו במגזין את הסיפורים של יזמים צעירים -כמה מהם ילדי גן, אחרים אנשי חינוך וותיקים.

תפגשו כמה כלים מוכרים היכולים לקדם חדשנות. למשל הכתבה העוסקת בכלי הותיק ועדיין סופר-רלבנטי של חשיבה שיטתית המצאתית.

נאיר על הנושא גם דרך הפרספקטיבה התיאורטית – מבט עומק על הרקע שהוביל לפריחה הנוכחית של מאמצי יזמות בחינוך, וניתוח של מאפייני היזם.

המגזין מציע גם משקפיים תהליכיות – למשל תהליך היזמות המובנה הנקרא ״מנהרת הרוח״, שהשלים באביב את המחזור השני שלו.

אפשר להסתכל על יזמות גם דרך המיזמים שתהליכים אלה מניעים, מסחררים, מייצרים. במגזין תפגשו עשרות מיזמים חינוכיים.

האם נדרש מרחב מיוחד ליזמות? נבקר במרכז היזמות של שבח-מו״פת.

תכירו גם כמה גרמלינים חביבים – עשרות דרכים להרוג רעיונות טובים – וכמה טיפים להתמודדות עם קוטלי רעיונות אלה.


בחזרה למגזין