דרך רעננה | מרחב פיתוח מקצועי לצוותי חינוך

דרך-רעננה
הגישות המתפתחות, העוסקות בהתאמת החינוך למאה ה-21, טוענות כי תהליך הלמידה של הלומד צריך להיות כזה המפתח את התלמיד כאדם מודע לעצמו ולפעולותיו, אשר פועל מתוך משמעות, ומתוך יכולת עבודה שיתופית, אחראית, ביקורתית ויוזמת. מרכז ״דרך רעננה״ מיישם גישות אלה בתהליכי פיתוח מורים.

״הדבר החשוב ביותר שקיבלתי היה ריענון, חשיבה אחרת. הרגשתי שהלמידה נוגעת בי כמורה וכאדם ולא רק בדרכי הוראה שלי בכיתה ובתלמידים… מודולות הלמידה שבחרתי גרמו לי להרגיש חשובה, מועצמת, שלדעותיי והנחותיי יש חשיבות״.

הציטוט הזה מובא מתוך שאלוני סיכום שמילאו מורות ומורים שהגיעו בשנה החולפת (תשע״ט) להתפתח וללמוד במרחב הפיתוח המקצועי החדש  דרך רעננה[1].

עיריית רעננה שמה את נושא החינוך בראש סדר העדיפות העירוני ורואה במורים ובצוות החינוכי משאב מרכזי וחשוב בחינוך ילדי העיר. בהתאם לתפיסה זו וכחלק מתהליכי ההתחדשות הפדגוגית האסטרטגיים המתקיימים בעיר בשנים האחרונות, הקימה העירייה מרכז עירוני ייחודי וראשון מסוגו בארץ להתפתחות מקצועית של אנשי ונשות חינוך בשם דרך רעננה. מטרתו של המרכז שמסיים בימים אלה שנה ראשונה לפעילותו, היא לאפשר פיתוח מקצועי של מורים בדרך חדשנית וייחודית המשקפת את התפיסה החינוכית העירונית. נדגיש כי השימוש במושג התפתחות מקצועית בשונה מהביטוי השגור 'השתלמויות מורים', אינו מקרי והוא משקף תפיסה חינוכית עמוקה אודות האופן בו נכון וראוי לאפשר למורים לקדם ולפתח את עצמם מבחינה מקצועית ואישית כחלק מהובלת תהליכי שינוי בית ספריים.

דרך רעננה – תפיסה

כחלק ממגמה עולמית הולכת ומתרחבת, עובדים בכלל, ובתוכם אנשי ונשות חינוך והוראה, מחפשים בעולם העבודה משמעות. הם מחפשים להביא את עצמם לידי ביטוי, ליצור ולהשפיע על המציאות במטרה לקדם את עצמם, את הארגון בו הם עובדים, ואת החברה לה הם שייכים.

ברוח זו, דרך רעננה פועלת מתוך תפיסה הומניסטית – הרואה בהתפתחות מקצועית חלק בלתי נפרד מהתפתחותם של אנשי ונשות החינוך כבני אדם שלמים, וכמנהיגים אותנטיים – בעלי יכולת ומסוגלות לפעול כמנהיגים המודעים לעצמם ולפעולותיהם, ופועלים מתוך משמעות אישית ומתוך אחריות לאחרים בסביבתם. רוח זו תורגמה לשלושה עקרונות עבודה מרכזיים שהמרכז פועל לאורם:

  1. Walk the talk– גישות החינוך המתקדם (פרוגרסיבי), כמו גם הגישות המתפתחות, העוסקות בהתאמת החינוך למאה ה-21, טוענות כי תהליך הלמידה של הלומד צריך להיות כזה המפתח את התלמיד כאדם מודע לעצמו ולפעולותיו, אשר פועל מתוך משמעות, ומתוך יכולת עבודה שיתופית, אחראית,ביקורתיתויוזמת. ברעננה מאמינים שדרך הוראה ולמידה זו,אותה מקדמים ביחס לתלמידים, חייבת שתאפיין גם את הדרך בה מכשירים ומפתחים אנשי ונשות החינוך.כלומר, מורים ילמדו גם הם עצמם מתוך תהליכי חקר אישיים, שיש בהם מקום ליצירה, ליוזמה ולפרשנות אישית שלהם,תוך שיתוף ושיתופיות עם הסביבה הקרובה והרחבה.
  1. הבניית ידע המקדמת יצירה של שלושה סוגי ידע מהותיים- כלל תהליכי הלמידה במרחב, יבקשו להפגיש את המתפתחים עם ידע עולם (מחקרים,תאוריות), ידע אישי וחברתי (למידה מתוך רפלקציה וניסיון של הלומד והלומדת ושל עמיתיהם, למידה על עצמם ועל היחסים אותם הם מנהלים עם סביבתם), וידע השראתי (הלקוח מעולמות דומים-שכנים). מתוך המפגש עם שלושת סוגי הידע יוכלו אנשי ונשות החינוך להבנות ידע חדש אותו הם יישמו בעבודתם.
  2. מתן אמון- ברעננה מאמינים שאנשי ונשות חינוך המתפתחים במקום שמאמין בהם, המאפשר להם להביא את עצמם לידי ביטוי, מאפשר ללמוד ולטעות, מאפשר לתקן, ליצור ולהעניק משמעות אישית לעבודה,ומאפשר לקחת אחריות על תהליכי הלמידה שלהם, יהיו אנשי חינוך משמעותיים יותר שיעשירו את הארגון בו הם עובדים. בנוסף הם גםיהיו מסופקים יותר ובעלי מוטיבציה רבה יותר לתרום,ובעיקר ייתנו אף הם אמון באלו הכפופים להם – בתלמידיהם.

כיצד החלה דרך רעננה?

העיר רעננה הוכרה על ידי משרד החינוך כ"עיר בניסוי" במהלכו ובמשך שבע שנים, פיתחה בתהליך מו"פ אסטרטגי וסדור, מודל חדשני לחינוך המבוסס על מנהיגות אותנטיות ברוח ערכי כוכב הצפון העירוני [2]                                 

למה מנהיגות אותנטית? מכיוון שעל אף ניסיונות רבים ומושכלים לחזות את העתיד – אנחנו לא באמת יודעים מה צופן לנו העתיד. הדבר היחיד הברור לנו ביחס לעתיד היא קיומו של אדםכגורם הקבוע שיידרש להתמודד עם המציאות הכאוטית והמשתנה. לאור זאת – ביקשה העיר לפתח את בוגרי המערכת שלה כבעלי יכולת להוות עוגן לעצמםולסביבתם במציאות העתידית והמשתנה. התיאוריה של מנהיגות אותנטית, עוסקת בדיוק באיכות זו של מנהיגות – מנהיגות המהווה עוגן ערכי במציאות סוערת.

מיהו מנהיג אותנטי?

או מהי אותה איכות שתאפשר לאדם להוות עוגן לעצמו בעולם עתידי ומשתנה? אדם הפועל מתוך תחושת משמעות עמוקה, הנשענת על מודעות עצמית גבוהה, על אחריות לזולת ולסביבה ועל חיבור פנימי לזהותו האישית והמקצועית.

מהו ארגון אותנטי?

ארגון המפתח את אנשיו בכל הרמות כמנהיגים אותנטיים; מרחב המאפשר תחושת משמעות היוצרת אחריות עמוקה לפיתוח חינוכי ופדגוגי של המורים והתלמידים כמנהיגים בעלי מודעות, משמעות ומסוגלות עצמית לנווט את חייהם בעידן של שינויים טכנולוגיים מהירים וחוסר בהירות ערכית.

הצורך בפיתוח מקצועי ההולם את תפיסת המנהיגות האותנטיתתפיסה זו, אשר פותחה ותוקפה בעיר במהלך השנים, באה לידי ביטוי בבתי הספר אשר פעלו לקידום ייחודיות עמוקה מבוססת על מנהיגותם האותנטית של צוותי החינוך. דווקא על רקע תפיסה סדורה זו, העידו מנהלות ומנהלי בתי הספר במסגרת תהליכי המשוב התקופתיים, על האתגר בתרגום תהליכים אלה לפדגוגיה ולהוראה מבוססי ייחודיות בית ספרית והעלו את הצורך בפיתוח מקצועי של הצוות בהלימה ליעדים הארגוניים. לאור זאת, הוקם מרחב הכשרה לפיתוח מקצועי של צוותי חינוך אשר המטרה המרכזית שלו היא לקדם ולהדק את הקשר בין הפיתוח הארגוני הבית ספרי ובין הפיתוח המקצועי-אישי של הצוות החינוכי. 

המנהלות והמנהלים בעיר, במסגרת הלמידה והפיתוח המקצועי שלהם, היו עסוקים בלמידה אודות תפקידם כאחראים על הפיתוח המקצועי של צוותיהם.דרך רעננה הוקמה גם כדי לתמוך ולסייע להם בסינכרון ותיכלול המסגרות, והסדירויות השונות שמציעות פיתוח מקצועי למורים. כך למשל, התבצעה הסתכלות על "פיתוח מקצועי חוץ-בית ספרית (מה שמכונה בלשון המקובלת השתלמות)" כעל משאב לקידום יעדים בית ספריים כחלק מתהליכי שינוי ופיתוח ארגוני של בית הספר.

דרך רעננה – אז איך זה נראה?

כדי לפתח את המורים והמורות כאנשי מקצוע אותנטיים, פעילים ומשפיעים אשר אינם מושא או צינור להעברה והטמעה של פדגוגיות;היינו, אנשי חינוך המבנים, מחדשים ויוצרים פדגוגיות חדשות בתהליך הפיתוח המקצועי שלהם גובשו עקרונות פעולה ייחודיים לדרך רעננה – העולים בקנה אחד עם תפיסת העולם העירונית ועם מגמות העתיד בחינוך:

  • התבססות על משימת התפתחות אישית כיסוד מארגן לכל תהליכי הלמידה של כל מורה.
  • למידה מבוססות אחריות ובחירה של תכני ומסגרות ההתפתחות. הבחירה מתבצעת גם בתוך ההקשר של היעדים הבית ספריים והאישיים של כל מורה.
  • למידה היוצרת ידע פועל ואחראי אותו המורה יכול לתרגם לדידקטיקה במעשה ההוראה.  
  • גמישות והתאמה ללומדות והלומדים (פרסונליזציה).

המודל הייחודי מזמין את המורות והמורים, יחד עם מנהלת בית הספר, לגבש משימת למידה והתפתחות אישית ולאורה להרכיב סילבוס מותאם אישית שמאפשר להם להבנות ידע בהתאם למשימתם הלוקחת בחשבון את הרצון, הצרכים והיעדים של המורה ושל בית הספר. האיכות של ניסוח וגיבוש משימת למידה אישית לכל מורה טמונה בדיאלוג בינה ובין המנהלת. לשם כך, גובש מתווה שסייע למנהלות לקיים שיחה שמקדמת פיתוח מקצועי-אישי, לאורה ניתן היה להגדיר משימה משמעותית עבור המורה, ובתוך כך, גם מקדמת את היעדים של המנהלת ובית הספר.

את הסילבוס המורים הוזמנו להרכיב בבחירה מתוך מודולות למידה שהועמדו לרשותם ואשר גובשו במיוחד בהתאם למשימותיהם. ענת, מורה בבית ספר יסודי בעיר משתפת: "זו פעם ראשונה שמקשיבים לנו, רואים אותנו. אנחנו מרגישות שיש כתובת ובית. כפי שאנחנו מבקשות לתת מענה מדויק ושונה לכל תלמיד/ה כך גם ב"דרך רעננה" כל מורה מקבלת מענה מדויק ומתאים עבורה". לרשות כל מורה עמדו 10 מפגשים (30 שעות) אותן היא עיצבה בהתאם לצרכיה. חלק מהמשתתפות בחרו להגיע כצמד או כצוות עם משימת למידה משותפת. כך הן יכלו למשל להירשם למודולות שונות המשרתות את אותה משימה ולאחר מכן להבנות ידע במשותף.

המודולות שהוצעו חולקו לשלושה תחומים – מודולות פדגוגיות, מודולות דיסיפלינריות ומודולת 'סטודיו'.

הסטודיו הוא מרחב יצירה שנולד מתוך הבנה שהפעולה והעשייה היא חלק מהבניית הידע ומסייע ללמידה של המורות. זהו מרחב שמזמין לתרגם את המודולות שנלמדו לתוצרים עימם חוזרים לכיתה. לצד עבודה עצמית או צוותית, צוות דרך רעננהנמצא בסטודיו לטובת ליווי של המורות, כדי לקדם חשיבה מעמיקה בהקשר למשימת הלמידה. הסטודיו מזמין אותן לבחינה עצמית של תפיסות ואמונות אל מול הפקת תוצרי למידה מיידים, כפי שמסבירה דפנה, מורה שבחרה את מודולת הסטודיו: ״כל צורת החשיבה שלי על למידה ועל זמן הוראה השתנה. הבנתי מההתנסות שלי במסגרת ההכשרה שילדים כן רוצים ללמוד והתפקיד שלי הוא לאפשר להם להיות סקרנים ללמידה״. 

המנטורים

חלק מייחודיות המודל מתבטא גם במנטורים אישיים המלווים את המורות מהרגע בו הן נכנסות בשערי מרחב דרך רעננה ולאורך הדרך לתמיכה במיקוד תהליך הלמידה שלהן ומתן מענה אישי. יונה, ניהלה שנים רבות בית ספר יסודי בעיר ועובדת כיום ב״דרך רעננה״ כאחת המנטוריות: ״מורים פתאום מתבוננים על פיתוח מקצועי שואלים את עצמם שאלות על ההתפתחות שלהם, ולא הולכים להשתלמות באופן אוטומטי. זה תהליך פיתוח מדויק שמעצים את המורים״.

בין המורה למנהלת

תהליך הלמידה של המורות ממשיך בין כתלי בית הספר בין המורה למנהלת, כפי שמתארת זאת מנהלת בעיר: "מורות חוזרות מתלהבות ואני מרגישה שכל אחת מתקדמת ביחס למטרה שהציבה לעצמה ואנחנו כבית ספר מתקדמים ליעד שלנו – הוראה ולמידה שנותנת מענה לחיים במאה ה 21".  בשיחות-סיכום שנה שהתקיימו עם המנהלות/ים הסביר אחד המנהלים אודות החידוש מבחינתו בתפיסת הפיתוח המקצועי של המורות/ים: ״הרעיון שההתפתחות המקצועית עניינה המרכזי הוא "מה אני כמורה משתלמת מביאה מההשתלמות לכיתה שלי בפרט, ולבית החינוך בכלל" מעוררת "מהפכה" בתפישת ההשתלמות, כיון שאין פה השתלמות לשם השתלמות אלא השתלמות לשם התפתחות, וכל מורה משתוקקת להתפתח הן בפן האישי והן בפן המקצועי. היכולת לאפשר למורות ממוקדות מטרה, וממוקדות התמקצעות לבנות את נתיב ההצלחה והמימוש שלהן דרך הלמידה ב׳דרך רעננה׳ ישדרג את העשייה הבית ספרית בצורה משמעותית ואנו כבית חינוך נערכים לשינוי הזה בצורה עמוקה ביותר. המורות השנה חזרו עם ברק בעיניים ועם רצון ללמוד עוד. הן היו פתוחות להתנסות וליישום הנלמד בכיתות. אני מאמין שמתוך חווית הלמידה, מתוך תחושת מיצוי עצמי והרצון להתפתח ולפתח, נצליח כצוות להוביל את בית החינוך שלנו למקום הרבה יותר משמעותי״.

תהליכי מחקר ופיתוח (מו״פ)

תהליך הקמת דרך רעננה מלווה בתהליכי מו״פ מקיפים הכוללים, מלבד עבודת הפיתוח והמחקר בהובלת יחידת המו"פ העירונית, גם שיתוף פעולה צמוד עם אוניברסיטת תל אביב ועם תלמידי תואר שני המקיימים במרכז מחקרי פעולה מתמשכים הבוחנים פיתוחים רלוונטיים לעבודת המרכז. נתוני ההערכה שנאספו על ידי יחידת המו"פ, נמצאים בימים אלה בניתוח ועיבוד נתונים ללמידה ותובנות לקראת תש״פ ומתוכם כבר מתחדד היעד המרכזי לשנה הבאה – לנסות ולהעצים באמצעות ליווי בית ספרי שקיים בעיר, את העמקת החיבור בין תהליכי הלמידה האישיים של המורות, לתהליכי השינוי והפיתוח הארגוניים הבית ספריים.אך עוד בטרם תצעד דרך רעננה לשנתה השנייה, מניתוח ראשוני של הנתונים ניתן לראות בבירור – שביעות רצון גבוהה של המורות ושל המנהלות; תעוזה לערער ולהרהר בתפיסות והאמונות שלהן; התנסות בפועל בתוצרי למידה מבוססים משימת פיתוח אישית מותאמת ליעדים ארגוניים. 

נראה שמדובר בדרך רעננה של ממש בעולם ההתפתחות המקצועית המשמשת כמנוף לשינוי חינוכי!


הכותבים: מנהלת המרכז  -איילת דליות, מנהלת יחידת מו״פ –  הגב׳ גוני גורדין יוסקוביץ, רכזת תהליכי ליווי בבתי ספר הגב׳ נועה זנדבנק-רהט, יועץ אקדמי – ד"ר גדי ביאליק אוניברסיטת תל אביב.


[1] המרכז הוקם בשותפות בין מינהל חינוך רעננה, מפקחי משרד החינוך בעיר, ופסג"ה כפר סבא.

[2]הרחבה על הניסוי והתפיסה החינוכית של העיר ניתן לקרוא בהרחבה במאמר שפורסם בגליון השפעה 2

פרסומות מן העתיד

עיצוב גרפי: KinspiritDesign
בהשראת המיזמים: Futurematic | Pawn Tomorrow by Extrapolation Factory
טקסטים: שמוליק לוטטי