כיתת גוונים – פדגוגיה חדשנית "גולנית"  

כיתת גוונים בקצרין מבטאת הלכה למעשה את עקרונות תוכנית ״פדגוגיה חדשנית גולנית״. גבולות מרחבי המקום, השותפים והפדגוגיה נפרצים כאן יום יום. אחד החידושים הוא כלל 30/70 - 30% מהלמידה מבוצעת בהנחייה של המורה, ו-70% בלמידה פעילה של התלמידים

כיתת הלימוד המסורתית מתאפיינת לרוב בתקשורת מילולית בה המורה מערב לומד אחד בכל יחידת זמן בדיאלוג פשוט יחסית. רוב התלמידים פסיביים רוב הזמן. התקשורת הכתובה העיקרית בסביבת למידה זו מתבססת על ספרי הלימוד. "הידע הבית ספרי" הוא רשימת מושגים שצריך לדעת בעיקר באמצעות שינון מידע. מערכת חינוך כזו התאימה לעיצוב בוגרים לקראת שילובם במקומות עבודה מסורתיים, אולם היא נעשית פחות ופחות רלוונטית לצרכי הבוגרים בעידן הנוכחי, ועולה הצורך להגדיר מחדש את פני מערכת החינוך החדשנית. הלומד והמלמד, על פי תפיסות פדגוגיות חדשניות, משנים תפקידם. הלומד החדש מעורב באופן פעיל בתהליך הלמידה, מביא את עצמו, זהותו, התנסויותיו, קולו ועולמו אל תוך תהליך הלמידה, לוקח אחריות על תהליך הלמידה, מנהל ומבקר את הלמידה, יוצר ידע על בסיס מידע מגוון, עובד בשיתוף פעולה עם עמיתים, פועל בחופשיות ובנוחות בסביבות טכנולוגיות, עורך הערכה עצמית ורפלקציה, משתמש ונותן משוב עמיתים. המורה החדש לפי תפיסות אלו, הוא גם המעצב את סביבות הלמידה.

דוגמה לפיתוח ויישום פדגוגיה חדשנית כזו היא כיתת "גוונים" הפועלת בבית הספר נופי גולן בקצרין המהווה חלק מתכנית חינוכית כוללת של המועצה האזורית גולן והמועצה המקומית קצרין לעיצוב "פדגוגיה חדשנית גולנית". כיום קיימות שלוש כיתות גוונים בבית הספר – בכיתות ט', י' ויא'. בנוסף יש בבית הספר כיתות "רגילות" וכיתת מב"ר בכל שכבה.

בכיתת גוונים פרצנו שלושה מרחבים עיקריים:

  1. מרחב המקום – במקום מורה ומספר תלמידים בכיתה, עברנו ללמידה במרחב אחד, של כחמישים תלמידים, ביחד עם צוות של שלושה מורים.
  2. מרחב השותפים – יצרנו צוות מחנכים וצוותי מורים העובדים ביחד לפיתוח תכניות לימודים ומהווים עמיתים להוראה במרחב הלימודי.
  3. מרחב הפדגוגיה – עברנו מהוראה של חומר, המדגישה שינון מידע, ללמידה משמעותית רב מימדית, הנותנת דגש חזק על מיומנויות למידה.

בנינו סביבת לימודים המתאפיינת בקשר אישי עם תלמידים, עבודת צוות של מורים ואפשרויות למידה מגוונות, מתוך דגש על מתן מענה לצרכים ונטיות אישיות של תלמידים, ועל תהליכי הבנה ולא רק הצלחה במבחן. אנחנו שמים דגש על פיתוח מיומנויות של יכולת למידה עצמאית, הצגת מידע, איתור מידע, עבודת צוות, ניהול זמן ויצירתיות.

העיקרון הפדגוגי אותו אנו מיישמים בגוונים הוא העברת מרכז הכובד מההוראה ללמידה, שהיא פעולה מרכזית בחייו של אדם. הלמידה בגוונים מורכבת מ-30% הנחייה של מורה, ו-70% למידה פעילה של התלמידים. בכך אנו מפתחים סביבת למידה הנותנת ביטוי לנטיות האישיות של כל לומד תוך פיתוח סקרנות, התנסות, למידה עצמאית וחשיבה ביקורתית. שינינו גם את אופן ההערכה של התלמידים, והיא מתבצעת באופן רצוף לאורך השנה ומתייחסת לקריטריונים כמו כישורי למידה, דרך ארץ, יצירתיות, צמיחה אישית, עבודת צוות ועוד.

איך זה מתבצע?

לקחנו שלוש כיתות צמודות בתוך בית הספר, ושברנו את הקירות ביניהן. בנינו מחיצות הנפתחות ונסגרות במקום הקירות, וריהטנו את המרחב בפינות למידה שונות, המתאימות לסגנונות שונים של למידה.

אנחנו מתחילים את יום הלמידה בגוונים בקבוצות "שחרית" קטנות ואינטימיות של כ-17 תלמידים עם מחנכ/ת. המחיצות סגורות, וכל קבוצה משוחחת במרחב שלה במעגל על ענייני היום. לאחר מכן, אנו פותחים את המחיצות, כך שנוצר מרחב אחד גדול של כל שלוש הכיתות, ועוברים ללימוד הטרוגני בקבוצה גדולה (כחמישים תלמידים), ביחידות זמן ארוכות יחסית לכל תחום דעת (שעתיים עד ארבע שעות). יחידות הוראה כאלו מזמנות העמקה ורצף למידה, בניגוד למעבר תכוף משיעור לשיעור.

הצוות החינוכי עבר גם הוא שינוי מהותי בגוונים – במקום להיכנס לכיתה ולסגור את הדלת מאחורינו כפי שהיינו רגילים עד כה, אנחנו70 עובדים בצוות בתכנון השיעורים ובכיתה עצמה, כאשר לכל אחד מומחיות וחוזקות שונות, המשלימות האחד את השני. אנחנו מצפים מהתלמידים ללמוד בצוותים, ומאמינים שדוגמה אישית היא הדרך הטובה ביותר ללמד. זמן רב מוקדש בצוות ללמידת עמיתים ולהתייעצות לגבי בניית תכנית הלמידה האופטימלית ואופן יישומה. אנחנו עובדים בצוות גם מול התלמידים, והם חווים כל אחד מאיתנו פעם כמוביל ופעם כעוזר. אנחנו מדגימים בדרך עבודתנו לתלמידים כיצד פותרים בעיות בצוות וכיצד משתמשים בחוזקות של כל שותף בצוות. אנחנו מראים שלא כל אחד מאיתנו יודע את הכל, ואנחנו לומדים זה מזה, וגם מהתלמידים, כחלק מחוויית הלמידה המשותפת שלנו..

דוגמה ללמידה בגוונים – מתמטיקה

צוות המתמטיקה בגוונים מונה שלושה מורים בכל כיתה. אנחנו בונים ומפתחים בעצמנו את חומרי הלמידה של הכיתה ואת שיטות ההערכה והמדידה של תלמידי גוונים, בהלימה לנושאי הלימוד המוכתבים על ידי משרד החינוך.

עקרונות הוראת המתמטיקה שפיתחנו בגוונים:

  1. הפחתת חששות – אין חלוקה להקבצות או יחידות. כולם בכיתה שווים ועוזרים זה לזה בערבות הדדית.
  2. מתן תחושת הצלחה לכל תלמיד – באמצעות דרכי הערכה מגוונות, הנותנות ביטוי ליכולות השונות של התלמידים, ליצירתיות ולמגוון יכולות מתמטיות שונות ולעבודת צוות.
  3. למידת עמיתים – חשיפה של תלמידים לדרכי חשיבה של חבריהם לכיתה. כל תלמיד הוא מורה וכל מורה הוא תלמיד. חשוב שכל תלמיד יחווה תפקידים שונים בקבוצות הלמידה – פעם החזק בקבוצה, פעם החלש, פעם בקבוצה הטרוגנית ופעם הומוגנית. לשם כך רצוי שאחד ממורי התחום, המחלקים את התלמידים לקבוצות למידה במטרה ליצור חוויות הצלחה, ערבות הדדית וחברות, יהיה מחנך הכיתה.
  4. למידה מתוך בחירה – בחירת רמת הלימוד ומרחב הלמידה היא של התלמיד. תפקיד המורה כמנחה הוא בין היתר בעידוד התלמיד "לבחור גבוה". גילינו כי התלמידים מכוונים גבוה כשניתנת להם זכות הבחירה. את זכות הבחירה אנחנו מיישמים גם בשיעורים עצמם – כאשר אנחנו מגיעים לנושא חדש, אנחנו מלמדים בשני מרחבים – במרחב אחד ניתן הסבר פרונטלי מפורט, ובמרחב השני ניתן ההסבר מודפס ודף תרגולים. גילינו שבעצם כך שהתלמיד בוחר את צורת הלמידה הנכונה לו לאותו הרגע המחויבות של התלמיד ללמידה גדולה יותר, ויותר תלמידים מצליחים למצוא את מקומם בכיתה.
  5. אחריות אישית ללמידה ופיתוח לומד עצמאי – התלמידים לומדים גם בלמידה עצמית, בעזרת סרטונים ולאחריהם תרגול קבוצתי או אישי והתקדמות בקצב אישי.
  6. הערכה מעצבת ומגוונת – משימות ההערכה הן מגוונות ומעצבות. חלק מההערכה הינו בוחן קבוצתי שבו כל הכיתה לומדת ביחד וכל תלמיד פותר לבד סעיף בבוחן, כאשר הציון הוא משותף לכלל הכיתה. חלק אחר הוא משימות שבהן באות לידי ביטוי גם יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה, כמו יצירת משחקים. אנו נותנים דגש גדול ללמידת עמיתים, ותלמידים מעבירים שיעורים בכיתה לתלמידים אחרים כחלק ממשימות ההערכה. בנוסף, התלמידים נבחנים גם במבחן "רגיל", כאשר את רמת הבחינה (3, 4 או 5 יח"ל) הם בוחרים בעצמם. בזכות הגיוון, למבחן יש משמעות נמוכה יותר, והתחרות בין התלמידים בכיתה מצטמצמת פלאים. במקומה – נוצר שיתוף פעולה בדרך למטרה.
  7. שימוש ברפלקציה ובמשוב כחלק מההערכה

רק לקראת כיתה יא' מתבצעת חלוקה לרמות למידה על ידי התלמידים עצמם, בתהליך חשיבה משותף עם המורים, ותוך לקיחת אחריות אישית על התהליך והבחירה.

לאחר שלוש שנים של למידה בגוונים, אנו רואים את המקום שאליו הגיעו תלמידינו ונפעמים. מתלמידים שלא מעוניינים לעזור זה לזה, שדורשים שהמורה יבוא להסביר להם, מתלמידים שטוענים שהם אינם יודעים ללמוד לבד – הם הפכו לקבוצה מגובשת, הלומדת מתמטיקה בחברותות כדרך קבע. הם עוזרים זה לזה ותומכים זה בזה, מלמדים זה את זה בצורה מעוררת השתאות. ניכר כי הם קיבלו כלים ללמידה משמעותית, והם מיישמים אותם גם בלימודי המתמטיקה. למדנו, שלא נכון לתייג את רמתם המתמטית של הילדים בתחילת כיתה ט, שכן כל תלמיד יכול להצליח כאשר הוא רוכש מיומנויות למידה טובות.

הכיתה הראשונה, החלוצה של גוונים, הגיעה השנה לכיתה יא'. יש לנו עוד כיתת גוונים בשכבה י' ועוד אחת בכיתה ט'. עומדים בפנינו אתגרים רבים, ביניהם גם בחינת הבגרות במתמטיקה, אליה נגיש תלמידים לראשונה השנה. אנו בטוחים כי מכיוון שתלמידנו יודעים ללמוד בצורה נהדרת, עצמאית ואחראית, גם אתגר זה הם יעברו בהצלחה מרובה. ועם זאת, זוהי איננה מטרתנו העיקרית. מטרתנו היא לחנך, גם דרך לימודי המתמטיקה. ללמד את הילדים לעבוד בצוות, להסתכל זה לזה בעיניים, לעזור זה לזה, לגלות אחריות, לדעת לסמוך על עצמם ולהתמודד עם כל דבר שירצו ללמוד בחיים.

סרטון על גוונים