קידום למידה עמוקה בחינוך העל-יסודי: יוזמה חדשה באוניבסיטת הרוורד

למידה-עמוקה
השקעה בחינוך איכותי בראייה של אתגרי העתיד מזמנת פיתוח מתודות ללמידה עמוקה תוך שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים. מתודות אלה נשענות על עקרונות של טיפוח בוגרי מערכת החינוך המצטיינים בחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, יצירתיות ועבודת צוות.
ההשקעה בחינוך איכותי בראייה של אתגרי העתיד מזמנת פיתוח מתודות ללמידה עמוקה תוך שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים. מתודות אלה נשענות על עקרונות של טיפוח בוגרי מערכת החינוך המצטיינים בחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, יצירתיות ועבודת צוות. לאחרונה, החל צוות מחקר ופיתוח באוניברסיטת הרוורד בקידום יוזמה ברוח זו עבור תלמידים ומורים בבתי-ספר העל-יסודיים. כחלק מיוזמה זו יפותחו קורסים מתוקשבים ללמידה עמוקה תוך שימוש בפלטפורמת HarvardX. מורים מובילים ותלמידיהם יהיו שותפים למיזם ויקחו חלק פעיל בפיתוח משימות מתוקשבות ובהדרכת מורים שיצטרפו למיזם בהמשך. המיזם החדש מבקש לקדם למידה אישית עמוקה וכן למידה שיתופית המאפיינת עולם שבן רוב האנשים יצטרכו לשתף פעולה עם אחרים ממוצא חברתי-תרבותי מגוון, להעריך נקודות מבט שונות ולדעת להפיק תוצרים קבוצתיים איכותיים.
4.7 מיליון לומדים (34% מתוכם מורים) נחשפו עד כה לקורסים מתוקשבים (MOOCs – massive open-access online courses) המוצעים על-ידי HarvardX. למעלה ממאה קורסים במגוון רחב של תחומים מוצעים בחינם ללומדים או תמורת תשלום בסיסי עבור לומדים אשר השלימו את חובות הקורס ומעוניינים בקבלת תעודת סיום קורס. צוות המחקר בהובלתו של ד״ר רוזן, פיתח שיטות חדשניות לניתוח נתונים מהפלטפורמה הדיגיטאלית והפקת תובנות אודות גורמי השפעה פדגוגיים-טכנולוגיים בקורסים המתוקשבים על הצלחת הלומדים. תובנות אלה הנשענות על ניתוח מקיף של נתונים הנאספים בפלטפורמה הלימודית וניסויים מחקריים מסייעים למפתחי הקורסים ולמובילי HarvardX ליצור תנאים אופטימליים ללמידה עמוקה ומשמעותית.
Inline image 2
ה״גל הדיגיטאלי״ של נתונים מאינטראציה של לומדים על פעילויות מתוקשבות מספק פלטפורמה חשובה שעשויה להוביל לשינויים באופן ההוראה, הלמידה וההערכה במגוון מסגרות חינוכיות. הנתונים הגולמיים הם רק נקודת ההתחלה הכרחית אך לא מספיקה כדי לשנות תהליכים פדגוגיים. המטרה האופטימלית של איסוף וניתוח נתונים היא לספק תובנות למקבלי החלטות ולקדם שיח פדגוגי-טכנולוגי ברמת מערכות החינוך, בית-הספר, כיתות ותלמידים.
לפרטים נוספים, ראו בלוג של ד״ר רוזן (באנגלית).

אודות הכותב

ד״ר יגאל רוזן, חוקר בכיר, אוניברסיטת הרוורד, ארה״ב