שיח פרופסורים על התנאים לחדשנות | יורם הרפז ומרים ארז

יזמות, יצירתיות וחדשנות זקוקות לתנאים ארגוניים ותרבותיים כדי לצמוח. ”חדשנות", מסבירה פרופ' מרים ארז, כלת פרס ישראל לניהול, ”צומחת בתנאים של מתח דיאלקטי בין שני יסודות מנוגדים לכאורה - חירות ומסגרת"

”חדשנות", ”צומחת בתנאים של חופש ואוטונומיה, ללא הגבלה. ככל שניתן יותר חופש, כך תתאפשר יותר יזמות וחדשנות של עובדים בארגון – האמנם?

לא כן, מסבירה פרופ' מרים ארז, כלת פרס ישראל לניהול ומנהלת מרכז הידע לחדשנות בטכניון. חדשנות צומחת בתנאים  של מתח דיאלקטי בין שני יסודות מנוגדים לכאורה – חירות ומסגרת "סביבה מעודדת חדשנות״, היא טוענת. אדם פועל תמיד בתוך הקשר מסוים, בסביבה כלשהי – במקרה שלנו בסביבת עבודה. ישנה סביבת עבודה שמעודדת המצאה של רעיונות חדשים ומסייעת ביישומם וישנה סביבת עבודה שאינה מעודדת זאת. חדשנות אינה תולדה של כישורים אישיים בלבד, אלא גם ובעיקר של הסביבה שמאפשרת אותם.

האם הסביבה שלך מעודדת חדשנות?

השיחה המלאה בין יורם הרפז למרים ארז  (פורסמה בהד החינוך וכן באתר הראיונות של פרופ׳ הרפז)

מסע בין אנשי חינוך בארץ ובעולם במטרה ללקט תובנות חינוכיות מועילות

בשנים 2007-2015 יצא יורם הרפז למסע בין 78 אנשי חינוך מרתקים מישראל ומהעולם. כל ראיון מאיר על סוגיה חשובה באור הייחודי אותו הוגה, חוקר ולפעמים גם מבצע המרואיין.

קישור לאתר הראיונות

צילום מסך חלקי של האתר