תמונה אחת שווה אלף מילים – הילדים כצלמים צעירים | גן ניסויי "שושנים א׳", קצרין

הילדים של היום נולדים לתוך נוף תרבותי וטכנולוגי שבו התמונה והדימוי החזותי הם מרכזיים. הצורך ללמוד להתבונן הוא תהליך הכרחי בהתפתחותה של אוריינות חזותית. אוריינות זו מבנה בילד את היכולת לפענח וליצור דימויים חזותיים. החינוך באמצעות צילום עולה בקנה אחד עם למידה מבוססת לומד, שיתופית, רלוונטית, יצירתית ומתמשכת. כך עושים זאת בגן שושנים א בקצרין

הילדים של היום נולדים לתוך נוף תרבותי וטכנולוגי שבו התמונה והדימוי החזותי הם מרכזיים. הצורך ללמוד להתבונן הוא תהליך הכרחי בהתפתחותה של אוריינות חזותית. אוריינות זו מבנה בילד את היכולת לפענח וליצור דימויים חזותיים. החינוך באמצעות צילום עולה בקנה אחד עם למידה מבוססת לומד, שיתופית, רלוונטית, יצירתית ומתמשכת.

לצילום הדיגיטלי יש תכונות המתאימות לחינוך בגיל הרך, זוהי פעולה מידית, נוחה לשיתוף המספקת משוב מהיר. הנחתמצלמה ביד הילד מאפשרתלו להביע באמצעותה את ״קולו״ הייחודי ואת תפיסותיו לגבי מציאות, זמן, מרחב, זהות ויחסים. הצילום ככלי אמנותי ותיעודי כאחד שזור בכל העשייה בגן ומזמן לילדים להוציא מהכוח אל הפועל, תפוקה ממשית. זוהי דרך חדשה, מרגשת ואסתטית הנוטעת בילד יכולת התבוננות והמשגה ויוצרת בו בטחון עצמי והעצמה בזווית הראיה האישית שלו וביכולותיו לבטא את תחושותיו ומחשבותיו

בגן אנו נוקטיםבגישה תיווכית שלהצוות אשרמוביל את הילדים להבנת הסיטואציה ועיבוד המידע בצורה משמעותית יותר. במשך השנה הילדים עובדים סביב מטלות צילוםמובנות, המתוכננות על פי נושאי הלימוד בגן. כמו כן הם מקבלים משימות צילום משותפות עם משפחתם בדרך שמגבירה את הקשר והחיבור בין הבית למוסד החינוכי. הם עוברים תהליך של התבוננות, חיפוש וביטוי אישי. בנוסף, עורכים פעילות חקר אישי-צילומי ומתעדים את הסובב אותם, באופן חופשי.

הפעילות  מאפשרת לילדים לעסוקב״קריאה״ ו״כתיבה״ של טקסט חזותי. הצלמים הקטנים מקבלים משימות מוגדרות כגון חמשת החושים בתמונות, חורף, אור, חי צומח דומם, יום ולילה , היישוב שלי ועוד. הם הופכים למספרי סיפורים היודעים להתבונן, לשאול שאלות, להתייעץ, להבין את התמונה הרחבה אך גם לשים לב לדקויותיה. הפעילות משחקיתוצבעונית ומעודדת אתהילדים לשתףאת עולמם.

אנחנו מלמדים את הילדים לקרוא תמונות. שואלים ומעודדים את הילד לבטא מילולית ורגשית את תחושותיו. השוואה בין תמונותמאפשרת תהליכי חשיבה כדוגמת: הכללה, הסקת מסקנות ועוד. ניתוח התמונה מחדדת את הכוונה, המודעות והדרך לבטא את כל אלה. הפעילות מפתחת ביטחון עצמי ואחריות ונותנת לילד מקום ומשמעות בעצם ההתייחסות לפירות עבודתו.

העבודה עם הצילום משמשת ככלי עוקף שפה בעבור אלה שאינם שולטים בשפה הדבורה והם יכולים להביע את עצמם באמצעות יצירת מסר חזותי. מידע נוסף באתר גנגנט:

זום על הצילום

קשר בית גן באמצעות המצלמה

שימוש בתצלומים בסביבה החינוכית

התבוננות ותיעוד של שינויים בסביבה