הזמנה לאימוץ: 40 פדגוגיות יישומיות

המוצרים הפדגוגיים שהוצגו בביאנלה פותחו על ידי מוסדות חינוך יזמיים, מתוך רצון להגשים חלום, לפתח מענה לאתגר מקצועי חינוכי ובאמצעותו להביא לידי ביטוי את הידע, הניסיון והרצון לתרום תרומה משמעותית למורים ולתלמידיהם.

מוצרים אלה פותחו בתהליך יסודי של חקר יישומי, ניסוי וביסוס תאוריית שינוי על ידי צוותי חינוך בשטח יחד עם אנשי אקדמיה, בליווי אגף מו"פ ניסויים ויזמות, בתמיכת משרד החינוך והמחוזות. מוסדות החינוך המציגים פדגוגיה יישומית בביאנלה, הצליחו לפתח מוצרים פדגוגיים אשר מיושמים בהצלחה בשטח. למוצרים אלה יש היתכנות משמעותית להשיג הצלחה דומה גם במוסדות חינוך נוספים והם מוצעים כעת לאימוץ, התאמה והטמעה במערכת החינוך, כמענה לאתגרים חינוכיים שבפתחה.

אגף מו"פ, באמצעות היחידה ליישום מערכתי, מציע למעוניינים ליישם מוצרים אלה בהיקף רחב, להצטרף למוסדות החינוך המפתחים לתהליך משותף של התאמת המוצר ובנייה של מערך הטמעה בר קיימא, בהתאם לצרכיו.

להכרת 40 הפדגוגיות היישומיות שהוצגו בביאנלה, הקליקו כאן או על התמונה.