STEEP

ערכת מגמות עתיד

ערכה זו מתמקדת בהצגה ראשונית של מגמות המשפיעות על עולם החינוך לפי חלוקת STEEP
(חברתית, טכנולוגית, כלכלית, סביבתית ופוליטית)

blackboard-28780_640

מתודת ההוראה

העברת הרצאת מגמות
הפנייה לצפייה בסרטוני הרצאות מגמות ביוטיוב
45-30 דק'

ink-4011837_6401

טיפים למדריךScreen Shot 2019-02-19 at 18.40.36

חומר רקע לקריאה

ספר פדגוגיה מוטת עתיד 2 פרק מרכיב המגמות במודל לפדגוגיה מוטת עתיד, עמ' 52 - 135

 לקריאה - הקישו כאן