מודל פמע 2.2019

ערכת המודל לפדגוגיה מוטת עתיד

ערכה זו מתמקדת בהצגה ראשונית וכללית של מודל פדגוגיה מוטת עתיד

blackboard-28780_640

מתודת ההוראה

הרצאה פרונטלית והפנייה לסרטוני יוטיוב
30 דק'

ink-4011837_6401

טיפים למדריך

יש להסביר את המודל הגרפי ברמת כל רכיב וכיצד הרכיבים מתייחסים זה לזה ולהדגיש את
התהליך המחזורי והמתמיד של השימוש במודל