שדה הפעולה החינוכי

ערכת שדה הפעולה החינוכי

ערכה זו מתמקדת בהצגה של שדה הפעולה החינוכי בו באות לידי ביטוי ההשפעות המשולבות של העקרונות והאתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהמגמות

blackboard-28780_640

מתודת ההוראה

הרצאה
10 דק'

ink-4011837_6401

טיפים למדריךScreen Shot 2019-02-19 at 18.40.36

חומר רקע לקריאה

ספר פדגוגיה מוטת עתיד 2 פרק מרכיב המגמות במודל לפדגוגיה מוטת עתיד, עמ' 146 - 149

 לקריאה
הקישו כאן

 מידע מפורט
מאתר אגף מו"פ