שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

מסלולים

תעודת זהות

קשר

הבית הדיגיטלי

יוחנן הקדוש | חיפה

מקום קטן עם לב גדול, משפחה לומדת ויוזמת, משרתת, אכפתית ומכילה, פועלת ופועמת באהבת האלוהים והאדם מאז 1868. עשייה חינוכית-ערכית מבוססת "חינוך לשלו"ם" (שלווה ומצוינות), מקדמת פדגוגיה מוטת עתיד.

מסלול | טכנולוגיות

מסלול | למידה חברתית ורגשית

יומנים דיגיטליים מצמיחים לשלו״ם – סוללים שביל לשלווה ומצוינות

החיים בעולם מודרני טכנולוגי תחרותי מתפתח ומשתנה בעוצמה רבה, חיים בחברה הישגית תובענית הדורשת מצוינות, יכולה לערער את שלוותו האישית של הפרט, משפיעה  על מצוינותו  ומימוש הפוטנציאל הטמון בו. הבנת עולם המציאות המציאות פיתחה אצל צוות ביה"ס את המודעות לצורך פיתוח תכנית אשר תסייע לגיבוש העצמי השלם, זהות וייעוד אישי. זהות אישית אותנטית  ותכלית אישית אותנטית כעמוד שדרה ומצפן ניווט בים המציאות הסוערת. 

יומנים מצמיחים

אחד מהכלים החשובים של תוכנית השלו״ם. סדרה של יומנים שפותחו על מנת לפתח את ההבעה הכתובה והמילולית, וחיזוק התקשורת החיובית בין התלמידים, ובכך לשפר את שלוות הנפש ומובילה את התלמיד למצוינות. עד כה הופקו מספר יומנים, לכל אחד תפקיד מיוחד:

  • יומן פתרון סכסוכים  | לכיתה ב׳
  • יומן הודיה | לכיתות ׳ג-ד׳
  • יומן זיכרונות | לכיתה ה׳
  • יומן מחשבות | לכיתה ו'
  • יומן הבריאות | לחטיבת ביניים ולתיכון
  • ויומן האתגרים | לחטיבות ביניים ותיכון)
  • כעת בשלבי ההכנה והתכנון: יומן ירוק ויומן השלום.

התלמיד מונחה לכתוב ביומן הדיגיטלי על הנושאים שנקבעו אתו ועבורו. בנוסף לכתיבה האפליקציה מאפשרת לו להוסיף תמונות, סרטונים וקבצי שמע המעשירים את יומנו.

לאחר הכתיבה מתקיימים תהליכים של ניתוח ורפלקציה. היומן שנבנה כמצרפי המתעבה ומתגבש מכתיבה לכתיבה, מסתיים בתוצר מרהיב של ספר אישי  – פרי עטו של התלמיד. 

היומנים המצמיחים כעת גם דיגיטליים

המרנו את סדרת היומנים לספרים דיגיטליים באפלקיציה שיפתחנו , כדי שהתלמיד יוכל לכתוב באמצעות טלפון חכם או המרשתת, ולבסוף לקבל את החומר שלו מודפס כדי להוות הספר הראשון שלו.

 

כתיבת היומן – עקרונות הפעלה

המושג ״יומן״ יוצג לתלמידים ועמו המשמעות של כתיבה קבועה ביומן, כמו כן תוצג המטלה הנלווית לכך. מציגים את הפלטפורמה הדיגיטלית הנבחרת.

המורה יעודד את התלמידים לכתוב ביומן על נושאים שנקבעו בתכנית הלימודים או בכתיבה חופשית.

כל התלמידים מתקדמים לפי יכולתם והקצב שלהם בכתיבת היומן האישי. המורה ילווה את התלמידים בתהליך ויתאים לכל אחת ואחד מהם תכנית לימודים אישית. תכנית הלימודים תתועד אף היא ביומן האישי.

היומן הוא אישי, והתלמידים ימלאו אותו בתכנים כרצונם, לרבות תמונות, הקלטות שמע וסרטונים, ויתייחסו אליהם בכתיבה אישית. התלמידים יוכלו להחליט באילו מהתכנים ישתפו אחרים.

בסיום התהליך מתקבל תוצר אישי/כיתתי/בית-ספרי. התלמידים יוזמנו לבחור קטעים מהיומנים ולקבלם בקובץ דיגיטלי שניתן להדפסה — כך למעשה הם יחוו הצלחה ביצירת ספר ראשון פרי עטם.

אפשרות – הכנת ספר כיתתי: התלמידים יוזמנו לבחור מה מכלל היצירות שלהם ירצו לתרום לספר כיתתי או בית-ספרי (בהתאם להנחיית המורה על פי תכנית העבודה האישית של כל תלמיד.ה עם הכיתה.

מוסדות חינוך נוספים על מסלול הטכנולוגיה

הקליקו על המפה כדי להכנס למפה האינרטראקטיבית ובחרו במסלול, או בחרו את אחד המוסדות בפס הנע למטה.

מוסדות חינוך נוספים על מסלול למידה חברתית ורגשית

הקליקו על המפה כדי להכנס למפה האינרטראקטיבית ובחרו במסלול, או בחרו את אחד המוסדות בפס הנע למטה.

כלים ויוזמות

כלי מוטה עתיד - מסלול הרצה

Touching the Future – לגעת בעתיד: יומנים דיגיטליים מצמיחים | בית הספר יוחנן הקדוש, חיפה

יומן דיגיטלי שיתופי לחיזוק תקשורת חיובית בין תלמידים, המאפשר הבעה והתפתחות רגשית באמצעות תיעוד ויצירתיות.

מאמרים במגזין השפעה

משחקי השלום, דרכון לשלום ומועדי השלום – כך לומדים שלום בבי״ס יוחנן הקדוש, חיפה

ששת ממדי החינוך לשלו"ם בבית ספר יוחנן הקדוש הם מנהיגות משרתת, פתרון סכסוכים, אזרחות ודמוקרטיה, זכויות האדם, חינוך סביבתי, וחינוך לבריאות ולבטיחות. חשיפה למרכיבים אלה …