שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

מסלולים

תעודת זהות

קשר

הבית הדיגיטלי

יסודי נופים | מגדל העמק

בית ספר נופים דוגל בחדשנות פדגוגית לשם למידה משמעותית, שבה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש, הרלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי במאה ה-21. לפיכך, בחר בית הספר להתמקד בדרך של למידה מבוססת פרויקטים - P.B.L, שמהותה למידת חקר המשלבת מגוון תחומי דעת. המורה מעצב תכניות לימודים בהתאם לעניין וליכולת התלמיד, לצד למידה פעילה ועתירת חשיבה של התלמידים, כשהמורה הופך ממוסר ידע למנחה, דרך למידה חקרנית עד הגשת התוצר הסופי.

כלים ויוזמות

כלי פדגוגי/ארגוני חדשני

שורדים וקיימים | יוריקה וורלד

סביבה משחקית, תלת-ממדית ומרובת משתתפים ללמידה שיתופית בתחום המדעים

כלי פדגוגי/ארגוני חדשני

מרחבי שיח המזמנים פתרון סכסוכים | מודל הסולחה

הקצאת מרחבי שיח ייעודיים חוץ כיתתיים המזמנים מפגשים ליישוב סכסוכים