שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תעודת זהות

ייחודיות

קשר

אדם וסביבה | געש

על קצה המזלג: למידה משמעותית המערבת ערכים, מעורבות ורלבנטיות (עמ"ר), בכיתות אם תלת גיליות (תלתון). בכיתה אנו מקדמים ערכים של קבלת השונה, נתינה, אכפתיות, חמלה, אחריות - באופן טבעי ומובנה בהרכב הכיתה ובניהולה. הילדים מעורבים בתכני הלימוד ולוקחים אחריות על הלמידה של עצמם ושל הכיתה כולה. הלמידה מתבצעת בקצב אישי, תוך צמיחה והפחתה של תחרות ומתח.
hidethisfield

על קצה המזלג

hidethisfield

תכנים ותכניות ייחודיות

hidethisfield

יוזמות, כלים ופרקטיקות

hidethisfield

מידע נוסף על המוסד

hidethisfield

כיתות א'-ג' וכיתות ד'-ו'. שעות פרונטליות ללימודי ליבה – אנגלית, מתמטיקה ושפה בקבוצות קטנות, שעות למליאה ללימודי הנושא הבינתחומי, מדעים, חינוך גופני, חברה ואקטואליה ושעות ללימוד עצמאי במשימות שונות הקשורות לתכני הלימוד. תראו שעות המוקדשות לבחירה והעמקה. בעיקר תראו סביבות למידה מותאמות ומרכזי למידה המאפשרים לכל ילד להתקדם בקצב אישי, וכן מרחבי למידה שונים להעמקה והעשרה. התכנים בשעורים השונים משתדלים להיות רלבנטים ובינתחומיים וכך לערב את הלומדים כולם ללמידה משמעותית ומקדמת.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest

לאתר המוסד

כלים ויוזמות קשורים

No items found