שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב print
שיתוף ב email

תעודת זהות

ייחודיות

קשר

יסודי ג' | בענה

על קצה המזלג: למידה בכיתה הטרוגנית, באשכולות: שפות, תרבות ומדעים בלמידה דו-גילאית ואינטרדיסציפלינרית. האשכול נלמד במשך 2 ש"ש ע"י שלוש מורות במרחב הלמידה בו זמנית, הלמידה מותאמת לרמות שונות ולסגנונות למידה שונים.
hidethisfield

על קצה המזלג

hidethisfield

תכנים ותכניות ייחודיות

hidethisfield

יוזמות, כלים ופרקטיקות

hidethisfield

מידע נוסף על המוסד

hidethisfield

קידום הילד עפ"י קצב התפתחות אישי -מענה דיפרנציאלי, הפרייה הדדית בין הלומדים, מתן מענה לשונות וכבוד לאחר. למידה ברמות שונות, התמודדות בסביבה שלא מוכרת שנותנת לתלמידים התמודדות בעולם האמיתי שלהם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב pinterest

לאתר המוסד

כלים ויוזמות קשורים

No items found