מגמות עתיד

מגמות עתיד שנסקרות באופן קבוע בארץ ובעולם ב״מאגרי העתיד״ של מכוני המחקר המובילים, בטווח של 10 שנים קדימה.

  • כל המגמות
  • מגמות עתיד חברתיות
  • מגמות עתיד טכנולוגיות
  • מגמות עתיד כלכליות
  • מגמות עתיד סביבתיות
  • מגמות עתיד פוליטיות

עלייה ברמת ההשכלה | מגמה חברתית

מגמה הטומנת בחובה הזדמנות למערכת החינוך, היא העלייה ברמת ההשכלה בישראל

מידע נוסף

מגוון משפחות מודרניות | מגמה חברתית

במקביל לחילופי הדורות מתפתחת מגמה של מגוון סוגי המשפחה המודרנית. "המשפחה המודרנית" כוללת סוגים רבים של משפחות

מידע נוסף
אוכלוסיית העולם

גידול אוכלוסין והגירה | מגמה חברתית

הגירת אוכלוסיות היא מגמה עולמית נוספת המונעת מאידיאולוגיה, מחיפוש הזדמנויות חדשות בעולם גלובלי, וכתוצאה ממלחמות ועוני

מידע נוסף

אחריות חברתית | מגמה חברתית

השינויים החברתיים מלווים בשינויים ערכיים המתרחשים ברמה הגלובלית והמקומית כאחד

מידע נוסף

בריאות ותזונה | מגמה חברתית

סגנון החיים בחברת השפע המודרנית מייצר מגמות הדורשות התייחסות מצד מערכת החינוך

מידע נוסף

גלובליזציה וגלוקליזציה | מגמה פוליטית

גלוקאליזציה והיא משקפת קונפליקט ומתח מתמידים בין הזהות הגלובלית לבין הזהות הלוקאלית־לאומית

מידע נוסף
זכוכית מגדלת על המילה שקיפות באנגלית

דרישה לשקיפות | מגמה פוליטית

לצד מגמות ביזור והפרטה ולאור ההתבססות על טכנולוגיות מידע מתקדמות, מתפתחת דרישה לשקיפות מערכות שלטוניות

מידע נוסף
הפרטה

תהליכי ביזור והפרטה | מגמה פוליטית

המציאות המשתנה מציבה בפני המערכת השלטונית המדינית אתגרים הדורשים משאבים רבים יותר.

מידע נוסף

מות הפרטיות | מגמה פוליטית

ברמת הפרט מתחולל שינוי דרמטי של מות הפרטיות, אשר נתפסה בעבר כזכות לגיטימית ומקובלת של הפרט ואילו כיום נתונה תחת מתקפה בשם הביטחון הלאומי, האינטרסים של משווקים והנוחות של הצרכנים

מידע נוסף

מקצועות ירוקים | מגמה סביבתית

במסגרת הכלכלה הירוקה מתפתחים מוצרים ושירותים חדשניים ומגוון מקצועות ירוקים

מידע נוסף

שינויים אקלימיים | מגמה סביבתית

הגידול באוכלוסייה האנושית הגלובלית והמעבר לתרבות צריכה מערבית של מאות מיליונים של בני אדם במדינות המתפתחות, אשר צורכים פי 32 מכמות האנרגיה שצרכו בעבר, גורם להעצמת הלחץ על משאבי כדור הארץ

מידע נוסף

שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה | מגמה כלכלית

מגמה נוספת המתפתחת בשנים האחרונות בעולם ובישראל, היא שילוב אוכלוסיות חדשות בעולם התעסוקה

מידע נוסף

גידול עולמי בפערים הכלכליים | מגמה כלכלית

מרכזי הכובד של הכלכלה העולמית משתנים עם עלייתן של מעצמות כלכליות חדשות, כמו סין והודו

מידע נוסף

העלמות מקצועות ויצירת מקומות חדשים | מגמה כלכלית

חדירת טכנולוגיה מתקדמת לעולם הכלכלה והתעסוקה גורמת לאוטומציה של העבודה ומובילה להיעלמות מקצועות מסוימים וליצירת מקצועות חדשים

מידע נוסף

מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה | מגמה כלכלית

יישום טכנולוגיות חדשות בעולם של כלכלת הידע הגלובלית, מאפשר יצירת מודלים חדשים של כלכלה ותעסוקה

מידע נוסף

ממשקי מח מחשב | מגמות עתיד טכנולוגיות

בעתיד הרחוק קצת יותר, תבשיל טכנולוגיית ממשקי מוח-מחשב, אשר תאפשר לאנשים לתקשר עם מחשבים, רובוטים, ואנשים אחרים באמצעות המחשבה

מידע נוסף

ממשקי אדם-מחשב חכמים | מגמות עתיד טכנולוגיות

ממשקי אדם-מחשב חכמים, מבוססי מחוות, תנועות, הבעות ודיבור, יאפשרו תקשורת טבעית ואינטואיטיבית עם סביבת המחשוב

מידע נוסף

רשתות חברתיות | מגמות עתיד טכנולוגיות

במישור החברתי מאומצות טכנולוגיות המדיה החברתית על ידי ארגונים המיישמים רשתות חברתיות פנים ארגוניות שחלקן מבוססות על רשתות חברתיות

מידע נוסף
עיר עתיקה עולה מתוך האייפון

מרחבי פעולה וירטואליים או רבודים | מגמות עתיד טכנולוגיות

מרחבי פעולה וירטואליים או רבודים יאפשרו חוויית למידה רבת עוצמה שאינה קיימת במציאות הפיזית

מידע נוסף
מדפסת תלת מימד

הדפסה בתלת מימד | מגמות עתיד טכנולוגיות

מהפכה תעשייתית חדשה צפויה להתרחש על בסיס טכנולוגיות הדפסת וסריקת תלת ממד המאפשרות דיגיטציה של העולם הפיזי

מידע נוסף

כלכלה ירוקה | מגמה סביבתית

בשנים האחרונות מיושמת גישה כלכלית המתמקדת ביצירת חיבור בין סדר היום הסביבתי לבין המנגנונים המפעילים את המשק

מידע נוסף

ליגאליזציה של סמים קלים | מגמה פוליטית

מגמה עתידית עולמית המשפיעה על הפרט היא הנטייה הגוברת ללגליזציה של סמים קלים, כדי להביא להפסקת האלימות הנובעת משוק הסמים הבלתי חוקי

מידע נוסף

יישום גישות הקיימות | מגמה סביבתית

דרך מרכזית להתמודדות עם ההשפעות של התרבות האנושית על כדור הארץ היא באמצעות יישום גישות הקיימות שגובשו בעשורים האחרונים

מידע נוסף

האינטרנט של הדברים | מגמות עתיד טכנולוגיות

תשתיות מחשוב מתקדמות ומגוון יישומי מחשב זולים וזמינים יתמכו ביישום מואץ של פרקטיקות למידה והוראה עתידיות. טכנולוגיות מחשוב

מידע נוסף

כלכלה גלובלית | מגמה כלכלית

שינויים מהותיים בכלכלה ובשוק התעסוקה מייצרים מגוון אתגרים חדשים לעולם החינוך הנדרש להקנות לתלמידיו מיומנויות וידע להתנהלות כלכלית ותעסוקתית נכונה

מידע נוסף
דמויות מגילים שונים שקופצים

חילופי דורות

אנחנו נמצאים בתקופה של חילופי דורות, ויש לכך משמעות חברתית-כלכלית

מידע נוסף
סגירת תפריט