דו״חות: חשיבת עתיד, מחקרים, עשייה בשדה החינוכי ומה שביניהם

find
דו״חות חשיבת עתיד
hot-air-balloon
דו״חות מהשטח
world
דו״חות OECD
spiral (1)
ערכות ניהול לחינוך במציאות משתנה

דו"ח חשיבה מחשובית – אחת מששת האשכולות של פדגוגיות חדשניות

דיגיטציה שינתה את חיינו לחלוטין, עד כדי כך, שאנחנו כבר יכולים (אולי אפילו צריכים) "לחשוב כמו מחשב" – או יותר נכון, לגשת לפתרון בעיות, כמו …

פיתוח AGENCY אצל תלמידים

המטרה של מעבדה באגף מו"פ היא למצוא מענה לסוגיה שמעסיקה את מערכת החינוך באופן רוחבי. משימת המעבדות היא לייצר מענים חדשניים, איכותיים, מתוקפים ואפשריים ליישום …

פרקטיקות להערכת תלמידים

מהם הגישות, הפרקטיקות והכלים המרכזיים שמורים משתמשים בהם כדי להעריך את תלמידיהם? מהם המושגים, הגישות והתיאוריות העיקריות על השימוש הנכון בהערכה המקדם את הלמידה?

פמ״ע מהדורה שלישית 2020: פדגוגיה מוטת עתיד: מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות

המהדורה השלישית בסדרת ספרי פדגוגיה מוטת עתיד (פמ״ע) מתאר מודל משותף ומעודכן של תפישת הפמ״ע ותפישת חינוך 2030 של ה OECD.

מצפן הלמידה 2030 של ה-OECD | תקציר יישומי

בפרוייקט יפותחו מוצרים חינוכיים העוסקים באורח חיים מקיים בבית הספר. בפוסט זה תמצאו הנחיות וטיפים ליישום של מוצרים אלה.

משחוק בחינוך: הגדרות, דרכי יישום, מגמות עתיד והמלצות | דו״ח דיגיטלי-משחקי

המשחוק הוא גישה המשלבת הנעה מתוך הנאה ומיקוד בחוויית המשתמש (התלמיד או התלמידה בהקשרנו). לדעתנו, אנו עומדים לראות את השינוי הרדיקלי ביותר בחינוך מאז המצאת …

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

קצב השינויים בערים, ובכללם פתרונות עירוניים חדשניים, הולך ומואץ.עד כמה משפיעים שינויים אלה כבר היום על החינוך? כמה ישפיעו בעתיד? כיצד לעצב מחדש את החינוך …

דוח פרוייקט: חינוך 2030

פרויקט חינוך 2030 של ארגון ה-OECD, יותר פריצת דרך בעלת משמעויות ארוכות טווח במציאות מורכבת ועמומה. זוהי הפעם הראשונה שבה מציע ארגון בין-לאומי תפיסה גלובלית …

פמ״ע מהדורה שניה 2019: פדגוגיה מוטת עתיד – מצפן מערכתי במציאות משתנה

שואלים אותנו לא פעם מדוע הפדגוגיה שעיצבנו מכונה ״מוטת״ עתיד. “מוטה”, כי אנחנו נמצאים בהווה ונוטים קדימה לעתיד, כי אנחנו פורשים מוטת התבוננות רחבה ומתקדמת …

פמ״ע מהדורה ראשונה 2018: מתווה מדיניות מו״פ לפדגוגיה מוטת עתיד | מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות

1200‭ ‬ תובנות‭ ‬שניסחו‭ ‬ 150‭ ‬ א.נשים 181‭  ‬מגמות‭ ‬עתידיות 55‭ ‬ אתגרים‭ ‬חינוכיים 32‭ ‬ המלצות‭ ‬מעשיות 20‭ ‬ ראיונות‭ ‬עם‭ ‬מומחים 6‭ ‬ …

הרצאה: הגן העתידי-חינוך איכותי ורלוונטי בעולם משתנה | ד"ר מירב תורג'מן

סרטון של ההרצאה המקיפה והמצגת המלווה אותה. ההרצאה עוסקת ב״עידכון גרסא 2.0״ של תפיסת הגן, ממצאים ממעבדת הפיתוח שחקרה אותה, מאפייני הגן העתידי והיבטים פרקטיים …

חינוך במציאות החדשה | ערכת ניהול | יסודי

ערכה ייחודית זו נוצרה במטרה לחזק את ״שרירים החדשים״ שאתם מפעילים במהלך השנה. ראשיתה בתיאור התמונה הגדולה, והמשכה בזירות מרכזיות, כלים ויישומים.

חינוך במציאות החדשה | ערכת ניהול | על-יסודי

ערכה ייחודית זו נוצרה במטרה לחזק את ״שרירים החדשים״ שאתם מפעילים במהלך השנה. ראשיתה בתיאור התמונה הגדולה, והמשכה בזירות מרכזיות, כלים ויישומים.

יוצאים לדרך חדשה

ייחודיות בית ספרית היא דרך חיים ותפיסת עולם. הייחודיות היא אמצעי ולא מטרה; אמצעי להשבחה ולטיוב של החינוך הציבורי בארץ, ליצור ולאפשר בחירה של תלמידים …

כיתת המחוננים

ערכה להפעלת כיתות מחונננים תוך תוך שימת דגש על התפתחותו ועל רווחתו האישית (wellbeing) של התלמיד המחונן. תפיסה | מענה רגשי-חברתים | פרקטיקות הוראה | …

פסיכו-פדגוגיה: ממדים רגשיים בתהליכי הוראה למידה

פסיכו-פדגוגיה היא גישה המציעה להתבונן על התהליכים הרגשיים המתקיימים בתהליכי הוראה ולמידה ולמנף אותם לצורך טיוב תהליכים אלו. מערך למידה והתבוננות לארגון חינוכי – מדריך …

בית ספר מתמיד

כיצד לסייע לתלמידים בהתמודדות בעולם משתנה? או איך להתמודד עם תלמידים מאתגרים מבלי לתייג? מדריך למנהל/ת

חינוך הטרוגני

?איך לעשות חינוך מצויין במציאות של שונות מדריך למנהל/ת

פרקטיקות הוראה בתוכנית מרום

מסע להשבחת ההוראה

ספינת מפרש

מהו ארגון חינוך מוטה עתיד?

מצגת המפרטת את העקרונות בארגון חינוך מוטה עתיד

רקע תאורטי על ארגון חינוך מוטה עתיד

המציאות החברתית, הטכנולוגית, הכלכלית, הסביבתית והפוליטית, אשר מקנה תוכן ומשמעות דינמיים למטרות החינוך, משתנה בקצב מואץ. שינוי מואץ זה מחייב ארגוני חינוך להתאים עצמם באופן …

סקלבליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך | סקירת ספרות

סקירת זו עוסקת בנושא הסקלבליות והרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך, בדגש על הרחבת השימוש במוצרים חינוכיים הקשורים לליבה של הוראה ולמידה, הטעמתם ויישומם …

זמישות במערכת החינוך

אסטרטגיות לחיזוק ”שריר״ ההשתנות וההסתגלות של בית הספר