ארכיונים: סקופים

מהדורת סקופ גליון 19 – העידן הקונספטואלי

עידן חדש בפתח, עידן בהתהוות… ייתכן שאנו כבר בתוכו וייתכן שרק לקראתו… זה סוג הדברים שנזהה רק בדיעבד.
יש המתייחסים לעידן זה כאל עידן האינטואיציה והשינוי בתודעה, ויש המכנים אותו כעידן היצירתי או עידן הדמיון. כך או כך זהו העידן הגדול הבא של העולם המערבי. בעידן הקונספטואלי תהווה החשיבה המושגית מפתח, ומשמעה:
יכולת לזהות דפוסים או קשרים בין מצבים שאינם קשורים באופן ברור, ולזהות נושאים מרכזיים או בסיסיים במצבים מורכבים. כולל שימוש בנימוק יצירתי, רעיוני או אינדוקטיבי או במילים פשוטות יותר היכולת לתפוס ולדמיין, לחזות ולשער, ולסכם ולהרהר.

קרא עוד »

סק;ופ 14:מהדורת סקופ גליון 14 – חוסן

נחישות, בעיני, היא היכולת להסתכל קדימה באופטימיות גם בתוך תסכול, אחרי טעות, בתוך רצף הפסדים או במהלך תקופה קשה. זו לא מיומנות מובנית מאליה בכלל, ויחד עם זאת, אחת החשובות.

קרא עוד »

סק;ופ 12:מהדורת סקופ גליון 12 – מייקרס

חינוך למייקריות מציע גישה טרנספורמטיבית להוראה ולמידה העוסקת בצרכים אמיתיים ורלוונטיים של לומדים בפרט ובני אדם בכלל. פעלנות לומדים נמצאת במרכז הגישה, והלומדים מצופים להיות מודעים ליכולתם לעצב את עתידם באופן מיטבי.

קרא עוד »

סק;ופ 11:מהדורת סקופ גליון 11 – SEL

למידה רגשית-חברתית (SEL) היא מונח פסיכולוגי שמתייחס לרכישת כישורים על ידי תלמידים ״לזיהוי וניהול רגשות, לפיתוח דאגה ואכפתיות לאחר, לקבלת החלטות אחראית, לייסוד מערכות יחסים חיוביות ולהתמודדות יעילה עם מצבים מאתגרים״.

קרא עוד »

סק;ופ 8: הֶאָטָה SLOW

תנועת הההאטה (Slow Movement) מקדמת שינוי תרבותי שמבקש להביא להאטה בקצב החיים בעולם המערבי. מה המשמעות של חינוך איטי? האם אפשר לדבר על למידה איטית? האם זה רצוי וחשוב?

קרא עוד »

סק;ופ 6: חשיבת עתיד FUTURE THINKING

המציאות המורכבת המשתנה במהירות, מובילה לעתיד בלי מוכר, המייצר מגוון אתרים והזדמנויות. חשיבת עתיד היא שיטה רב תחומית לזיהוי מגמות ובניית תרחישי עתידים אפשריים בכל תחומי החיים כולל בחינוך, ולעיצוב עתיד רצוי

קרא עוד »

סק;ופ 5: שְׁלוֹמוּת WELL BEING

על פי תפישת ״הצמיחה הכוללת״ של האדם, מטרת החינוך הכוללת הוא שלומות, כלומר שגשוג ורווחה ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים בהם פועלים הפרט והחברה.

קרא עוד »

סק;ופ 4: משחקיות Gamification

כניסת המשחוק לשדה החינוך פורסת עשיר של אפשרויות ללמידה מהנה, אפקטיבית ורלוונטית. וגם אתגרים מורכבים. הסק;ופ הרביעי מזמין אותך להציץ אל עולמות המשחוק.

קרא עוד »

סק;ופ 2: זמישות Agility

העולם דורש מאיתנו יכולות השתנות מהירות – האם גם בתי ספר ומערכת החינוך יכולים להיות זמישים? האם בכלל הם צריכים? ואיך עושים את זה?

קרא עוד »

סק;ופ 1: למידה הברידית Hybrid

"חינוך ולמידה היברידית" מציעים איזון בין "למידה ביתית" ו"בית ספרית" (למידה משולבת) המזמנת שילוב חוויות חברתיות וערוצי למידה שונים: מפגשים כיתתיים, סיורים, סימולציות, משחקים ועוד.

קרא עוד »