תגית: פמ"ע – יבוא

מודל פמ"ע

מהו המודל לפדגוגיה מוטת עתיד המודל לפדגוגיה מוטת עתיד הינו ייצוג תפישתי המגדיר את מהות מרכיבי הפדגוגיה מוטת העתיד ואת היחסים ביניהם. מודל זה משמש

קרא עוד »

מודל ההטמעה

מתודולוגית ההטמעה של פדגוגיה מוטת עתיד – שלב 1 – מיפוי עקרונות במוצר הקיים באמצעות הטבלה בצעו מיפוי של עקרונות מודל הפדגוגיה מוטת העתיד הבאים

קרא עוד »

היבטים פדגוגיים והיבטים ארגוניים

שדה הפעולה החינוכי המושפע מיישום מודל פמ"ע היבטים פדגוגיים והיבטים ארגוניים תוכן ותכניות לימודים מיומנויות פרקטיקות הוראה פרקטיקות למידה פרקטיקות הערכה מנהיגות ניהולית-חינוכית תכנון וארגון

קרא עוד »

שאלות על מודל פמ"ע

המודל לפדגוגיה מוטת עתיד מצפן מערכתי במציאות משתנה מהי הגדרת פדגוגיה מוטת עתיד פדגוגיה מוטת עתיד מספקת מענה פדגוגי בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלליות וחינוכיות

קרא עוד »

הגדרת פמ"ע

מהי הגדרת פדגוגיה מוטת עתיד פדגוגיה מוטת עתיד מספקת מענה פדגוגי בהווה לדרישות הנגזרות ממגמות כלליות וחינוכיות עתידיות. פדגוגיה מוטת עתיד גוזרת את עקרונות החינוך,

קרא עוד »

עקרונות פמ"ע

עקרונות פדגוגיים מוטי עתיד בבסיס המודל עומדים שישה עקרונות יסוד בהם צריכה מערכת החינוך להתמקד כדי לתת מענה הולם למגמות ולאתגרי העתיד: פרסונליות – שיתופיות

קרא עוד »