מתחילים ללמד אחרת

 "אמונה היא לעשות את הצעד הראשון, גם כשאינך רואה את כל התמונה"

 מרטין לותר קינג

 

מאמצים פרקטיקת הוראה

מאמצים פרקטיקה הוראה שתבחרו בקפידה ותתמחו בה

מרחיבים את אפשרויות ההטמעה

מגלים אפשרויות הטמעה נוספות ומרחיבים את השימוש בפרקטיקה

מתבוננים, משוחחים, צומחים

הערכה מעצבת - להתבונן במתרחש, לשוחח עם מורים ותלמידים, להסיק מסקנות ולצמוח מתוכן באופן מתמיד.

adoption-2

מאמצים פרקטיקת הוראה

השבחת ההוראה בכיתות צריכה להתבסס על התמקצעות של מורי בית הספר בפדגוגיה, וכדאי שתתבצע סביב פרקטיקת הוראה מסוימת, שאותה תבחרו בקפידה. ההיצמדות – לפחות בשלב ראשון – לפרקטיקת הוראה אחת, תאפשר למידה, העמקה, התמקצעות ויצירת שפה פדגוגית משותפת בצוות המורים. מובן שהכוונה אינה לכך שכל המורים ילמדו כל הזמן בפרקטיקת הוראה אחת ויחידה.

ברמת המורה הבודד

הפרקטיקה היא כלי הנתון בידיו שבו הוא יכול לעשות שימוש לפי שיקול דעתו.

ברמת חדר המורים

הפרקטיקה היא בסיס משותף לצמיחה והתמקצעות, שכן הציפייה היא שהתמקצעות שנערכת בראש ובראשונה סביב פרקטיקת הוראה אחת תאפשר לרכוש מאפיינים מקצועיים שאינם מוגבלים לפרקטיקה המסוימת הזו, ובה בעת תאפשר להבין מהם הדברים שחסרים בהוראה הבית ספרית, ובאילו פרקטיקות הוראה נוספות מן הראוי לבחור כדי להרחיב את יישום המהלך בבית הספר.

איך מאמצים פרקטיקת הוראה?

אנו מציעים לעבוד עם הכלי הבא, ששמו "קח ועשה זאת שלך".

קח ועשה זאת שלך

מטרת הכלי

לרתום את מאפייני פרקטיקת ההוראה שבחרתם לקידום הצרכים הייחודיים של בית הספר מחד גיסא, ולטובת קידום כל אחד מנושאי המפתח מאידך גיסא. כיוון שפרקטיקת ההוראה היא אמצעי ולא מטרה, כלי זה יעזור לכם להגיע למצב שבו פרקטיקת ההוראה עובדת עבורכם, ולא להפך.

הוראות הפעלה

1. שבצו את פרקטיקת ההוראה שבחרתם

לפני שאתם ממשיכים, ודאו שאתם יודעים מספיק על הפרקטיקה.

2. בחנו את הפרקטיקה לנוכח מאפייני בית הספר

מיפוי התמ"ה שעשיתם ודאי העלה מידע רב ותובנות עשירות. מתוך השפע הזה, נסחו לעצמכם את עיקרי הדברים, בהתאם לקטגוריות הבאות: חוזקות של בית הספר, מאפיינים ייחודיים של בית הספר, צרכים ספציפיים. כעת, שאלו את עצמכם לגבי כל אחד מהסעיפים, כיצד יכולה פרקטיקת ההוראה לשרת/להתאים לנושא זה?

הנה כמה דוגמאות: 

  • פרקטיקת למידה התנסותית + בית ספר שאחד הצרכים בו הוא להוציא את המורות מאזור  הנוחות שלהן, קרי, הוראה מסורתית מאוד ופרונטלית מאוד. למידה התנסותית מחייבת להפוך את התלמידים לפעילים, ומפרקת מעצם טבעה את המבנה הפרונטלי.
  • פרקטיקת הוראה משוב מקדם למידה +  בית ספר שאחת החוזקות שלו היא יכולת של התלמידים והמורים לקיים שיח מכבד ודיונים עשירים. החוזקה הזו יכולה לשמש בסיס לקיומם של דיונים שבהם נדרשים התלמידים לנמק את תשובותיהם, להתבונן ולדברר את תהליכי החשיבה שלהם, ולהגיב לתשובות אחרים,  כפי שקורה במסגרת משוב מקדם למידה. 

 3. בחנו את הפרקטיקה כבמה לקידום נושאי המפתח.

מעבר לסיפור הייחודי של בית הספר שלכם, נושאי המפתח מוצעים כנושאים שהכרחי לגעת בהם נגיעה מעמיקה בבתי הספר של מרום. שאלו את עצמכם, כיצד הפרקטיקה שבחרתם יכולה לשמש כבמה לקידום נושאים אלו? חשבו על ביטויים מוחשיים וספציפיים, הקשורים לבית הספר שלכם.

4. צרו חיבורים הדוקים לתוכנית העבודה הבית ספרית.

מהלך השבחת ההוראה לא אמור להתרחש כתוספת, כשכבה עודפת על גבי העשייה הבית ספרית. דאגו לעגן את הפעולות לשינוי ההוראה בתוך תוכנית העבודה הבית ספרית: לדייק את היעדים ולחבר אותם ליעדים רלוונטיים אחרים; לחדד את הפעולות הנדרשות; למנות אחראים לביצוע, להגדיר דרכי מעקב ולוחות זמנים.

expand

מרחיבים: אפשרויות הטמעה מגוונות

בחרתם פרקטיקת הוראה, הפכתם אותה ל"שלכם" – וידאתם שאתם ממקסמים את הפוטנציאל הגלום בה בהקשר לצרכים הבית ספריים. כעת מגיע השלב שבו כדאי להרחיב את השימוש בה – לבחון באילו עוד אופנים ניתן להשתמש בה בבית הספר.

להרחבת השימוש בפרקטיקת ההוראה, מומלץ להשתמש בכלי חשיבה שנקרא חא"ב – חלופות אפשרויות ברירות (מבית Project Zero של אוניברסיטת הרווארד, תורגם בידי מכון ברנקו וייס). כלי זה מסייע להעשיר ולגוון את החלופות העומדות בפנינו, והייחוד שלו הוא באפשרות לחשוף אפשרויות נוספות, מעבר למה שנראה לעין. 

חלופות אפשרויות ברירות

הנחיות לשימוש בכלי – כאן. כאשר אתם משתמשים בכלי חא"ב, שאלו את עצמכם שאלות סביב 4 קודקודים:

  1. צוות: אילו מורים עדיין לא התנסו בפרקטיקה? למי יהיה מעניין להתנסות בה? 
  2. תחומי לימוד: לאילו עוד תחומי דעת ניתן להרחיב את השימוש בה? 
  3. פעילויות: אילו עוד פעילויות בית ספריות (מלבד שיעורים) יכולים להיתרם מהפרקטיקה או ממרכיביה? (לדוגמה, יום הורים, טיולים שנתיים, מפגש בוקר…)
  4. מרחבי למידה: מה הקשרים האפשריים בין פרקטיקת ההוראה, למרחב הבית ספרי? לעיצוב החללים?
visibility

מתבוננים, משוחחים, צומחים

מהלך השבחת ההוראה כבר בעיצומו. הגיע הזמן להפעיל הערכה מעצבת – להתבונן במתרחש, לשוחח עם מורים ותלמידים, להסיק מסקנות ולצמוח מתוכן באופן מתמיד. כדי להסדיר את המהלך של התבוננות, שיח וצמיחה, אנו מציעים להשתמש בכלי עזר להנחיית שיח פדגוגי – כלי ללמידה ולהתפתחות מקצועית של אנשי מקצוע בתחום ההוראה והלמידה. השיח מתנהל בקבוצות קטנות בעלות מכנה משותף רחב (מורים, צוות מורים מקצועי, מנהלים), והלמידה נעשית בדרך של שיתוף ובחינה של הפרקטיקה: האם היא השיגה את המטרה? האם המטרה הושגה ביעילות? 

על מנת לערוך שיח פדגוגי איכותי ואפקטיבי, לא מספיק לכנס כמה אנשי צוות יחד, שכן גם אם הם בעלי מכנה משותף רחב, אין הבטחה שייווצר שיח משמעותי. הלמידה תלויה ביצירת תחושת אמון וביטחון, ורק בהתקיימם יתאפשרו למשתתפים שיתוף ודיון אמיתיים.

כלי עזר להנחיית שיח פדגוגי

הוראות הפעלה