אחריות

כולל רפלקציה כלפי מעשי האדם, כיצד לנהוג בדרך מתאימה מוסרית, לבצע פעולות באופן מצפוני, ולשאת באחריות לתוצאות של אותן פעולות.