הכרת תודה

הכרת תודה מייצגת את היכולת להכיר בתועלת שהתקבלה או תתקבל מאחרים ולהביע הכרה זו בפניהם, כולל תחושת פליאה או תודה עבור תועלות אלו. ניתן לראות בהכרת תודה מצב רגשי, תכונת אישיות, הרגל ו/או גישה.