חוסן

היכולת להתמודד באופן הולם עם העמימות, השינויים והאתגרים שמביאות עימן נקודות מבט וחוויות שונות, ולהיות בעל יכולת לשמור על הזהות ו/או להתפתח באופן אישי למרות או כתוצאה ממפגש עם נקודות המבט והחוויות השונות.