חשיבה ביקורתית

מיומנות המייצגת את התהליכים המנטליים, האסטרטגיות וייצוגים בהם משתמשים אנשים על מנת לפתור בעיות, לקבל החלטות וללמוד מושגים חדשים. חשיבה ביקורתית הינה יכולת קוגניטיבית מסדר גבוה, אשר כוללת את היכולת להנמקה, ניתוח, הסקה והערכה. לחשיבה ביקורתית הגדרות רבות, אך לרוב מוסכם כי זוהי חשיבה מוכוונת מטרה. בהתאמה ניתן לראות בה יכולת חקירה והערכה של רעיונות ופתרונות.