יזמות

מערכת דינאמית של תכונות אישיות, מוטיבציה, קוגניציה, צרכים, רגשות, יכולות, למידה, כישורים והתנהגות הקשורים זה בזה באופן סיבתי, אשר על בסיסם אינדיבידואל או קבוצה נמצאים באינטראקציה עם הסביבה במטרה לזהות, לייצר ולהמיר הזדמנויות לערכים חדשים.