מודעות עצמית

היכולת לזהות במדויק רגשות ומחשבות ואת השפעתם על התנהגות. כולל גם להעריך במדויק חזקות ומגבלות, ולהיות בעל תחושת ביטחון ואופטימיות מבוססות.