מיומנויות מטא-למידה, כולל מיומנויות ללמוד כיצד ללמוד

להיות מודע ללמידה ולשלוט עליה. מודעות והבנה של תופעת הלמידה עצמה לעומת ידיעת הנושא. על הלומד להבין את הקשר הלמידה, כולל לדעת מהן הציפיות של הדיסציפלינה, והדרישות במשימת למידה נתונה. מטא-למידה תלויה בתפיסות של הלומד לגבי הלמידה, אמונות אפיסטמולוגיות, תהליכי למידה וכישורים אקדמיים.