ניהול סיכונים

גישה שיטתית לקביעת דרך הפעולה הטובה ביותר תחת חוסר וודאות, על ידי זיהוי, הערכה, הבנה, פעולה בנושא ותקשורת של נושאי סיכון. זה כולל הערכת סיכונים (אופי הסיכונים, הגורמים להם וההשלכות הפוטנציאליות) והפחתת סיכונים.