סקרנות אינטלקטואלית

עניין ברעיונות ואהבת למידה, הבנה וחקירה אינטלקטואלית; דפוס חשיבה חקרני.